Čojč Pädagogika

 

Já - my - diverzita a cesty k ní v rámci demokraticky vedené mládežnické skupiny

11.-14.03.2021 na Zoom

"Já-ty-my, téma, role, změna perspektivy, konflikt a řešení jakožto aspekty vědomé práce s diverzitou při práci s mládeží a na divadelně pedagogických projektech i jinde.”

Já jsem já, ty jsi ty. My jsme… jiní? Ve společnosti, kde se stále hlasitěji - a nutno přiznat oprávněně - objevují v informacích a agendách práce s mládeží velká slova jako svoboda, demokracie, diverzita, sociální rovnost, nebo solidarita, se nabízí otázka, jak z těchto ideových fragmentů vytvořit konkrétní formy aktivit a cvičení posilujících vnímání různých perspektiv a pozadí, tak aby nedocházelo jen k jejich pouhému tolerování, nýbrž k vědomému otevřenému, podporujícímu a respektujícímu zacházení s nimi a tedy skutečnému žití demokracie, v níž existuje názorová pluralita.

V česko-německé skupině budeme společně zkoumat, jak zacházet i přes jazykové bariéry s komunikací, jež vědomě pracuje s diverzitou a jak takovouto komunikaci vhodně v rámci (divadelních) projektů s mládeží podpořit. Budeme se zabývat tím, jak jako divadelní pedagog, či vedoucí mládeže mohu s heterogenní skupinou zpracovávat určité téma a přitom práci s diverzitou nevidět jako složitou úlohu navíc, nýbrž jako možnost jak obohatit téma o multiperspektivní náhled skupiny a o zkušenosti z různých sociálních pozadí jejích jednotlivých členů. Pokusíme se nalézt odpovědi na to jak nabídnout svým účastníkům možnosti reflektovat a rekontextualizovat své vlastní perspektivy a tím získat odvahu vypořádat se s vlastní diverzitou a zasadit se společně o utváření demokratické společnosti.

Konkrétně program vzdělávací akce sestává z následujících osmi obsahových bloků

  1. divadelně pedagogická elementární animace: nonverbální způsoby vedení, rychlé a nekomplikovaná společná interakce
  2. změna perspektivy pomocí aktivit vědomé práce s diverzitou dle Anne Sophie Winkelmann
  3. sociometrie a procesy skupinové dynamiky: prostorové ztvárnění názorů, jejich výměny a vztahů
  4. společná diskuze: moderace a způsoby řešení konfliktů
  5. teoretické pozadí: výňatky a funkce skupinové dynamiky
  6. otevřená kolegiální výměna: Jak nás diverzita obohacuje?
  7. prostor pro experimenty: účastníci akce mají možnost vyzkoušet si v menších skupinkách využití aktivit a postupů
  8. metody reflexe a evaluace

Workshop začíná 11.3. po večeři na Zoom a je vhodný pro divadelní pedagogy, vedoucí mládeže, pedagogické pracovníky, studenty a další zájemce, kteří mají chuť kriticky reflektovat svou vlastní názory a perspektivy, kteří by rádi pracovali na sensibilizaci svého vnímání diverzity a možná si i kultivovaně vyměnili názory s kolegy. Akce sestává z fází tématických inputů, hry, reflexe a transferů do vlastních pracovních polí a kolegiální výměny.

Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa. Společenské perspektivy obou zemí budou obohacením vztahu k tématu a otázka interkulturní komunikace bude samozřejmě tématizována.

Přihláška a podmínky účasti

Účastnický poplatek činí 800,-CZK / 30,-EUR. Link na Zoom společně s balíčkem materiálů dostanete několik dní před zahájením akce. Program je připraven pro konání online přes platformu Zoom, tak aby byl zábavný a využíval její možnosti.

Časy konání

čtvrtek, 11. 3. 2021: 19:00 - 20:30
pátek, 12. 3. 2021 a sobota, 13. 3. 2021: 8:30 - 10:00 & 10:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30 & 16:00 - 17:30
neděle, 14. 3. 2021: 9:00 - 10:30 & 11:00 - 12:30 & 14:00 - 15:30

Přihlášky zasílejte prosím mailem na Karla Hájka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , či u německy mluvících účastníků na Roswithu Lüer Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koncepce a vedení

Karel Hájek

Karel Hájek

Profil »»
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Valentina Eimer

Valentina Eimer

Profil »»
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

IDENTI.TETRIS
01.-14.04.2023 v Plzni (CZ) a Regensburgu (DE)

“Řekli mi, že jsem člověk, řekli mi, poznej sám sebe.”

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2022

Čojčlandská Konferenz 2022
28.-30.10. nebo 31.10.2022
v Trhanově

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2023!

Logos