Valentina Eimer vyrostla v česko-bavorském příhraničí a studovala Divadelní a mediální vědu a Pedagogiku v Erlangenu. Mimo to absolvovala vzdělávání v rámci divadelní pedagogiky (BuT) v Norimberku a od roku 2011 je aktivní v Čojčlandské kulturní síti. Kromě vedení divadelních projektů mládeže, je také činná na poli kulturního managementu. Pracuje jako freelance divadelní pedagožka například pro Volkshochschule Erlangen, či na různých středních školách. Jako vědecká výpomoc pro Diversity-Management v kanceláři pro Gender a diverzitu Univerzity Friedricha-Alexandera v Erlangenu a Norimberku měla možnost se zabývat tématikou diverzity intenzivněji. Estetické zaměření její práce leží na pomezí mezi vyjádřením těla, pohybu a emoce a současné společnosti. Nejraději se ve své divadelně pedagogické práci zaměřuje na sociokulturní a společensko-politická témata.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

Čojč Kontakt
1. – 5. 7. 2023 v Bavorsku

Chceš lépe poznat Čojč a Čojčleudi?

Logos