Průběh zpracování dvojjazyčné divadelní hry v podání Čojč kumpanie

Logos Ziel ETZ EU EE

První víkend 20.-22.01.2017

Pátek, 20.01.2017

Warm-Up a seznamování:


Hra s míčem:

Všichni stojí v kruhu, hází se míčem. Před hodem si každý klepne míčem do hrudi a řekne vlastní jméno, při hodu pak řekne jméno osoby, které míč hází.

Pak se skupina začne pohybovat v kruhu určitým směrem a udržuje mezi sebou rozestupy, přičemž se pokračuje v házení, chytání a říkání jmen. Pokud někdo míč nechytí, ostatní zamrznou a nehnutě čekají, dokud není chytající opět připraven k hodu. Poté se rozejdou opačným směrem.

Jakmile se skupina v této variantě zaběhne, může se rozpustit kruhová struktura hry. Účastníci se začnou pohybovat křížem krážem po místnosti a pokračují v házení míčem.

Později lze zapojit více míčů, kterými se hází současně.

Potom: Když někdo upustí míč, všichni zamrznou a osoba, která míč nechytila, zahraje krátké sólo při zvedání míče. Pak zvolá: „Kumpanie Marsch“ a pokračuje se.

Malý jazykový trénink s jídlem:

Všichni si vezmou slanou tyčinku a upraví ji na velikost, která se tak akorát vejde do pusy. Potom se zapříčí tyčinka svisle mezi horní a dolní čelist, takže je pusa otevřená dokořán. Postupně řekne každý v kruhu jednu větu a tím vzniká krátký rozhovor.
Choreografie se lžičkou

V kruhu:

Nejprve trénují účastníci přehazování polévkové lžíce z jedné ruky do druhé.

Potom se nacvičuje synchronní přehazování lžící z pravé ruky do levé (1) a zpět (2).

(3) Každý předá lžíci sousedovi po pravé straně a převezme (4) lžíci, která přijde zleva. Tento postup se také nacvičuje synchronně.

Následně se rozvíjejí možnosti předání lžíce z levé ruky do pravé tak, aby tato krátká choreografie mohla začít opět od začátku.

Varianta A: (5) Ruce se setkají za zády, předají si lžíci a (6) ta se pak zvedne na pravou stranu.

Varianta B: (5) Otáčíme se doleva o 360° a během otáčení si předáme lžíci do pravé ruky. (6) Nakonec pak drží člověk lžíci opět vpravo nahoře.

Varianta C: Freestyle – Každý si může vymyslet vlastní variantu, která představuje určitou výzvu. (5-6)

Nejprve se zadává konkrétní varianta, později se účastníci v každém kole spontánně rozhodnou.

Lžičková dueta:

Utvoří se dvojice. Úkolem je vymyslet choreografii se dvěma lžícemi u jendoho stolu.

Jakmile všechny dvojice předvedou své choreografie, mohou se podávat zlepšovaci návrhy, nebo, pokud dvě choreografie k sobě pasují, mohou se tyto spojit v jednu.

Propojení:

Nejprve dělají všichni společně základní choreografii v kruhu.

V libovolný okamžik může jedna nebo i více dvojic opustit kruh, přehrát svou choreografii u jednoho ze stolů a zase se vrátit do kruhu.

Tak pokračuje choreografie v nekonečné smyčce.
Sóla:

Každý účastník si vybere nějakou z rekvizit souvisejících s jídlem. Na stole leží např. lžíce, nože, škrabky, banány, jablka, mandarinky, chipsy atd.

Úkolem každého je vytvořit sólo, při kterém se pokud možno vůbec, nebo málo mluví.

Prezentace jednotlivých sól.
Informace ke konceptu představení ze strany vedení projektu: Konceptem interaktivního představení je rámcový děj v „doručovací službě“: včechny postavy pracují v této doručovací službě, „na podiu“ jsou vlastně k vidění charaktery a scény. Na stolech diváků leží „jídelní lístky“, pokrmy na lístku označují scény/akce, které jsou pak na objednávku předvedeny přímo u diváckých stolů nebo na jiných místech v sále. Na lístku je také telefonní číslo přímo na telefonní operátorku na pódiu, čili v doručovací službě. Postavy v doručovacím servisu ještě účastníci společně rozvíjí. Diváci jsou podle průzkumu herců při vpuštění rozděleni ke 4-5 stolům po max 8 lidech, všichni diváci/hosté dostanou část kostýmu, karafiát do knoflíkové dírky nebo ubrousek / někdy se objeví také soutěž pro diváky, něco ve stylu: Který stůl zvládne postavit nejkrásnější vesnici z pivních podtácků na stole? / Bylo by taky pěkné, kdyby všichni dostali skutečně něco k jídlu.Sobota, 21.01.2017

Warm-Up pro zahřátí těla:
V kruhu:

Oběma rukama řádně proklepeme nejprve záda, pak boky, zadek, paže a nohy.

Pravou ruku položíme na čelo a hlavu otáčíme proti odporu ruky na druhou stranu (doleva), pravou paži natáhneme doprava.

Totéž s levou rukou.

Trochu zmenšíme kruh, paže vytáhneme nejprve nahoru, pak se dlaněmi dotkneme dlaní souseda, vynaložíme určitý tlak a pak zase povolíme.

Totéž se hřbety rukou.
Jóga – 8 cviků na páteř:Všichni stojí v kruhu a společně provádějí následující pohyby:

Paže (potažmo celé tělo) vytáhneme nahoru, lehce se zakloníme dozadu.

Vrátíme se zpět na střed.

S výdechem protáhneme pravý bok tak, že se ukloníme doleva, paže natáhneme nad hlavou stranou doleva.

Pak totéž na druhou stranu.

Vrátíme se zpět na střed a lokty tlačíme dolů proti imaginárnímu odporu (předloktí směřuje vzhůru).

Vrátíme se zpět na střed a lokty tlačíme dolů proti imaginárnímu odporu (předloktí směřuje vzhůru).

Paže vytáhneme do stran, dlaně směřují dopředu. Předkloníme trup do pravého úhlu („stůl“).

Pokrčíme pravé koleno, pravou rukou se dotkneme země, levou natáhneme nahoru ke stropu, tělo je vytočené.

Zpět do pozice „stůl“, zopakujeme na druhou stranu.

Záda ohneme, jako když na nich držíme velkou kouli, lokty stranou do oblouku, dlaně směřují dozadu/nahoru, hlava srolovaná ( „želva“).

Hlavu vytáhneme od hrudníku nahoru, ruce na zem – ručkujeme dopředu, páteř prohneme (břicho spuštěné k zemi), kolena uvolníme a usmějeme se na osobu naproti v kruhu.
Potkávačky:

Skupina chodí po místnosti a když se dva potkají, provedou jeden z následujících úkonů. Tyto postupně oznamuje vedoucí. Důležitý je OČNÍ KONTAKT!

Současně vyskočte a zvolejte „Ha!“

Dlaní lehce zatlačte na hrudní kost toho druhého.

Poklepejte si ukazováčkem mezi oči na čelo.

Chyťte se vzájemně za předloktí a točte se, ramena míří k sobě, udržujte oční kontakt.

Zvedněte jednu paži nahoru, přesuňte ji za záda (palec míří nahoru), vytočte se palcem dopředu a otočte se za paží – tělo se točí dál, dokud dvojice opět nestojí naproti sobě a může si potřást rukou.

Poklepejte zezadu na rameno partnera – partner vpředu se posadí na kolena toho vzadu a sklouzne k zemi, na zemi se otočí a partner mu pomůže vstát.

Jakmile se vyzkouší všechny varianty, rozhoduje každý pár při setkání spontánně, jakou formu pozdravu chce provést.Choreografie „Rytmus-kompas“ :

V kruhu:

Společně provádíme v rytmu (nejprve pomalu, postupně zrychlujeme) následující akce: 2x bouchneme dlaněmi do hrudníku, 1x tleskneme, 2x dlaněmi do hrudníku, 1x luskneme, 2x dlaněmi do hrudníku, 2x plácneme dlaněmi do stehen. Po třetím úderu je vždy malá pauza.

Poté poskočíme o jeden krok dopředu a celé se to zopakuje.

Po dalším kole se poskočí dozadu, pak doprava, doleva atd.
Cvičení na vnímání skupiny:

Pletení:

Skupina se rozdělí do trojic.

Účastníci každé skupiny se rozestaví na pletení: Každý je jedno vlákno a vždy ten vnější, kterým se právě neplete, musí doprostřed.

V jednoduché verzi je každá skupina sama pro sebe a všichni se nejprve dívají vždy jen jedním směrem.

Jakmile skupiny ovládají postup, lze se při chůzi dívat do všech směrů.

Pak mohou všechny skupiny „plést“ současně ve stejné místnosti.

Jakmile to funguje, mají účastníci za úkol zaměřit se vždy jen na někoho z ostatních skupin a na členy vlatní skupiny se přímo nedívat.

Kromě toho mají účastníci možnost kdykoli se zastavit na libovolně dlouhou dobu.

Hejno:

Všichni účastníci se postaví do houfu a tvoří hejno.

Všechny obličeje/těla směřují stejným směrem.

Hejno se může volně pohybovat prostorem a působí jako celek.

Změnu směru udává vždy někdo jiný (kdo se právě nachází vpředu).

Prakticky každý může být kdykoli v čele.

Hejno se může rozdělit a zase spojit.

Krátká reflexe
Trénink vyprávění:

Popis nápojů/jídel:

V kruhu v sedě každý popisuje nápoj nebo jídlo.

Přitom je třeba dbát na různé věci:

Co je to?

Jaký pocit to vyvolává v puse? -> šumivý, studený, teplý, zahřívací, ...

Chuť? -> sladká, kyselá, šťavnatá, hořká, …

Barva? -> čirá, žlutá, oranžová, zlatá, bílá, …

Z čeho se to pije? -> láhev, sklenice, plastový kelímek, ...

Celkově: smyslové aspekty

Kde se to pije? -> hospoda, slavnost, doma, …

Úkol pro ty, kteří právě nepopisují – detailní pozorování:

Jaká je gestika a mimika při popisování?

Jak se mění hlas? -> pomalý, rychlejší, vyšší, hlubší, důraznější, …

Kruhový příběh:

Zadání: Na divadle nikdy neříkáme, že vše je jen iluze nebo sen! Příběhy by měly být pro diváky vždy reálné.

Společně vyprávíme příběh, každý řekne svou trošku, pak je na řadě další.

Vedení případně klade otázky, aby popostrčílo děj, nebo jej udělalo srozumitelnější:

Jak vypadá místnost?

Co se zde děje? (např. slavnost, křtiny, …)

O koho jde?

Kdo je pozvaný?

Přinášejí se dary?

První konflikt?

Vyhrocení konfliktu?

Bude to mít dohru či smíření?

Příběh o třech větách:

Vždy jeden ze skupiny řekne jednu větu, další osoba pokračuje v příběhu:

- 1. věta: Někdo něco dělá. (např. Sedlák hledá krávu.)

- 2. věta: Narušení (např. Ovšem nenachází ji.)

- 3. věta: Objasnění problému (např. Zřejmě sedlákovi utekla.)
Příběh o pěti větách:

Stejný postup jako u příběhu o třech větách.

- 1. věta: Někdo něco dělá. (např. Sedlák hledá krávu.)

- 2. věta: Narušení děje (např. Ovšem nenachází ji.)

- 3. věta: Vyostření narušení (např. Již několik dní neslyšel ani „bú“.)

- 4. věta: Objasnění problému (např. Zřejmě sedlákovi utekla.)

- 5. věta: Poučení z příběhu (např. Jako sedlák raději zavírej vrata od stodoly.)
Bramborový piknik

Kolem piknikové deky se utvoří půlkruh na židlích. Nohama je zakázáno dotýkat se deky!

Každý dostane malý nůž nebo škrabku.

Dokola se vypráví příběh.

Během vyprávění člověk loupe bramboru. Mísu s bramborami drží vždy soused. Mísa na oloupané brambory stojí uprostřed. Mluvit se smí jen během loupání.

Zadá se téma, o kterém se má hovořit, potom se vypráví příběh v kruhu.

Posléze krátká reflexe.
Procházka městemShrnutí všech doposud vytvořených scén/materiálů, diskuze o možném propojení
Polévkový Kašpar - Suppenkaspar („Nichts/Nic“):

Rozdá se čojčská verze pohádky Suppenkaspar, která se nejprve sloka po sloce společně předčítá.

Pak se vytvoří česko-německé dvojice, které trénují společně text a objasňují případné nesrozumitelnosti.

V kruhu se ještě jednou společně přečte text, tentokrát s důrazem na akcent a emoce při mluvení.

Dohodnou se „tutti“ a „sóla“ a zařadí se jasné pauzy a tempa.
Diskuze o rámcovém ději „Doručovací služby“:

Brainstorming: Co bude potřeba? Jaké postavy? Jaké rekvizity?

Brainstorming v malých skupinách: Ke každé skupině postav je třeba vymyslet konkrétní děj.

Prezentace výsledků a diskuze

Večer:

Tvorba škrabošek ze sádry pro všechny herce
Neděle, 22.01.2017

Warm-Up:

Tanec po prostoru

V kruhu: jóga - 8 cviků na páteř

Tai Chi sekvence

Opakování choreografie „Rytmus-kompas“

Pohybový čtverec:

Skupina se postaví do čtverce, přičemž se všichni dívají jedním směrem.

Osoba v čele se pohybuje, zatímco všichni ostatní se snaží zrcadlit tento pohyb.

Po určitém čase se směr, kterým se všichni dívají, otočí o 90° a vede jiná osoba.

Účastníci uvnitř čtverce se mohou vyměnit s účastníky v rozích.
Přečtou a prodiskutují se dva ukázkové příběhy, jde o TÉMATA, která by se měla objevit v představení.

Zde: pohádka bratří Grimmů „Hrnečku, vař!“ a mnohem delší verze od Janosche, se silným aspektem „chtivosti“.
Scény k příběhu:

Účastníci mohou pracovat sami nebo ve dvojicích a jejich úkolem je povyprávět krátký příběh (který buď znají, nebo si jej vymyslí) a zahrát děj, který nějak souvisí s jídlem.

Prezentace, diskuze, rady k vylepšení

Vyprávění trapných historek, které souvisí s jídlem
Druhý víkend 10.-12.02.2017
Pátek, 10.2.2017

Jazyková animace: prostírání stolu

Všichni jsou v jedné řadě s tím, že vedle sebe stojí střídavě Čech a Němec.

Stůl se prostítá věcmi, které si účastníci podávají v řadě od první až po poslední osobu.

První osoba vezme věc (příbor, jídlo, talíř), pojmenuje ji ve svém jazyce a předá ji další osobě v řadě.

Každý zopakuje slovo předešlé osoby, pak řekne dané slovo ve své mateřštině a předá věc zase dál.

Warm-up

  • Všichni stojí v kruhu, oči mají zavřené.

Nejprve si přikryjeme oči rukama, uvolníme se, pak si pohladíme obličej, zívneme.

Jemně promasírujeme krk, poklepeme prsty po hlavě, vlasy stáhneme dozadu.

Pomalu otevřeme oči.

Poklepeme pěstí po ramenou.

Předkloníme se a rukama proklepeme záda podél páteře, necháme ze sebe volně vypouštět zvuk.

Probereme nohy:

proklepeme z vnější strany shora dolů (3x)

vzadu shora dolů, z vnitřní strany zdola nahoru (3x)

Proklepeme hrudník, měkké pěsti, vypouštíme ven zvuk.

Protřeme oči.

Po dvojicích si vzájemně namasírujeme záda:

Promasírujeme ledviny.

Projíždíme po zadní straně nohy směrem dolů, přitom táhnem patu k zemi.

Pohladíme nárty až ke špičce, jako kdybychom chtěli rozvázat tkaničky.

Rukama jemně masírujeme koleno.

Postavíme se těsně za partnera a rukama přejedeme přes hrudní kost a ramena.

Chytíme partnera zezadu za spodní žebra, palce jsou vzadu – společně jdeme, jako kdybychom se vznášeli, poté necháme vznášejícího se jít samotného.

Pohybujeme se po místnosti, pak si vyměníme role.
Choreografie se lžičkou

Nejprve bez hudby, všichni stojí v kruhu.

Každý má v ruce lžičku, zkouší se choreografie z předchozího víkendu, nejprve v kruhu, poté v řadě.

Herci si vybírají kostýmy.

Potom se choreografie zkouší na hudbu.
Příběhy: Scény s pizzou u stolů

Účastníci pracují v česko-německých dvojicích. Každá dvojice si vymyslí příběh, který pak budou u stolu společně (česky a německy) vyprávět coby zaměstnanci doručovací služby. V příběhu má jít o přípravu / konzumaci pizzy.

Dvojice si zapíší jednotlivé scény.

Ve scénách mluví každý ve své mateřštině, aby mohli improvizovat, ale oba musí vědět, o čem mluví ten druhý.

Během prezentace sedí všichni ostatní u stolů a hrají diváky. Scény začínají příchodem herecké dvojice – posadí se ke stolu na vlastní židle a začnou vyprávět:

V každé scéně se pracuje s krabicemi od pizzy (např. dostanou diváci rozloženou krabici, kterou pak musí složit).

Dvojice hrají scény na různých místech u stolu:

oba na jedné straně stolu

každý na jiné straně

oba u stolu mezi diváky

Tipy:

Účastníci by měli dbát na to, aby diváci poslouchali.

Na konci příběhu se musí herci rozloučit, aby publikum vědělo, že scéna již skončila.

Ve scénách je lepší, když se ti dva vyprávějící vzájemně doplňují a neříkají to stejné v obou jazycích. Bylo by to nudné pro ty diváky, kteří rozumějí oběma jazykům.

Je důležité definovat charaktery postav. Mohou se používat rozličné temperamenty a objasňovat vztahy mezi postavami.


Expert Roman Horák:

Všichni účastníci v kruhu – promýšlejí/prozkoumávají:

název donáškové služby (jak jednotlivé návrhy znějí)

jak se mohou použít krabice od pizzy jako nástroje

jak se může pracovat s krabicemi od pizzy jako s materiálem (lítá, dělá zvuky, vítr).Sobota, 11.2.2017
Warm-up

Jóga - 8 cviků na páteř
Rovnováha

Všichni stojí v kruhu.

Celé tělo je uvolněné. Stojíme na jendom místě a hýbeme celým tělem dopředu a dozadu, jako kdybychom se houpali. Když jdeme dopředu, váha je na špičkách, když dozadu, váha se přenese na paty. Při pohybu dopředu jsou nohy pokrčené a paže se lehce zvedají, dlaně směřují nahoru – cítíme proud vzduchu mezi prsty, jako kdyby klouzali vodou. Ve chvíli, kdy už to nejde dále dopředu/nahoru, obrátíme ruce dlaněmi dolů a pohybujeme se dozadu.

Účastníci se pokouší vnímat celou skupinu a dělat pohyby společně.
Cvičení ve čtverci

Účastníci vytvoří velký čtverec. V každém rohu stojí jeden člověk. Mezi nimi je vždy jedna osoba, ostatní jsou uvnitř čtverce.

Na začátku se všichni dívají stejným směrem, a to na osobu v jednom z rohů. Tato osoba hledí před sebe tak, aby ji ostatní zezadu viděli a mohli následovat její pohyby.

Osoba, která stojí vpředu, vede celou skupinu – dělá různé pohyby a ostatní je napodobují.

Vedení se změní, když se osoba stojící v čele otočí o 90°/180° – ten, kdo se nově ocitne v čele, pokračuje ve vedení vlastními pohyby.

Účastníci v čele nenápadně mění své pozice tak, aby každý alespoň jednou vyzkoušel vést skupinu.
Pohyb po místnosti

Všichni se pohybují po místnosti:

stejně rychle

v různých směrech

uvolněně

Jedna osoba vede skupinu, zároveň se účastní pohybu.

Při pohybu se účastníci zdraví očima a sledují, s kým ještě nenavázali oční kontakt.

Když řekne vedení „freeze”, zůstanou všichni stát.

Pozorný pohyb. „Don’t make noise, but sound.“

Když to vypadá, že člověk do někoho narazí, jednoduše změní směr a pokračuje v pohybu, nezůstane stát.

Vedení postupně doplňuje pokyny:

„Eins/jedna“ = Rychle změníme směr (poté žádná pauza, ihned pokračujeme). Boky udávají impuls.

„Dva“ = Všichni najednou vyskočí, ne hlasitě, ale tiše jako kočka.

„Tři“ = Všichni dohromady tlesknou.

„Čtyři“ = Všichni řeknou společně „Hej“.

Celou dobu udržujeme s ostatními oční kontakt.

Nový pokyn:

Když vedouci tleskne, účastníci se pohybují tak, že vytvoří hada a v něm pokračují v pohybu – první vede.

Opětovné tlesknutí = Had se rozpustí.

Rovnováha ve dvojicích

Účastníci vytvoří dvojice a postaví se tak, že partneři stojí naproti sobě. – Tělo je poddajné.

V tomto cvičení jde o to přijmout impuls bez přemýšlení.

Pokoušíme se vyvést partnera (s energií!) z rovnováhy tak, že do něj strčíme.

Chodidla musí zůstat na zemi, ideální je stát s nohama rozkročenýma na šířku ramen.

Poté se partneři vystřídají.

Leider fehlt ein Teil der Übersetzung. Ab 15.12.2017 wird der fehlende Teil hier zugänglich gemacht werden.

Kašpárková polévka ("Nichts/Nic")

- nacvičování scénky

- jeden herec dá signál, že se začíná: nádech, při výdechu začnou všichni recitovat báseň

- když mluví kašpar, všichni se na něj dívají, on má na sebe vázanou veškerou pozornost

- artikulace je velice důležitá

- scéna je následně zkoušena včetně výstupní scénky "dodávková služba"
Zkouška: Lžičková choreografie

- zkoušení choreografie. Účastníci mají rekvizity, masky a kostýmy u sebe

- poté se scéna sepíše

- prodiskutují se kostýmy
Čtvrtý víkend 24.-26.03.2017
Pátek, 24. 03. 2017

Informace & orientace

- včichni účastníci sedí v kruhu

- vedoucí se zeptají účastníků, jak se jim vede. Všichni v kruhu řeknou pár vět.

- je představena Linda Straub, expertka tohoto víkendu

- vedoucí podají organizační informace a představí denní program. Popíše rozdíly mezi mezi různými divadelními formami a zatřídí divadelní představení.
Warm-up

- všichni stojí v kruhu

- lehce pěstmi proklepat ramena

- probuzení paží:

- proklepat paži po vnitřní staně - od ramene po dlaň, poté otočit paži a proklepat ruku od dlaně po rameno (každou ruku 3x)

- probuzení nohou:

- vně od shora doů a po vnitřní straně proklepat od shora dolů (každou nohu 3x)

- zezadu proklepat nohu od shory dolů, zepředu od spodu nahoru (3x)

- přejet rukou po čele zprava doleva

- vytvořit neformovaný tón, poklepat vedle páteře

- zahřát hlas

- vzdychání

- zívání

- "mma" - vypustit zvuk, nechat ho znít

- žvýkání

- poslat ipuls:

- všichni účastníci improvizují vlastní slova, která soucisí s nějakou chutí a pošlou tento impuls na někoho v kruhu

- vyslání impulzu je doprovázeno gestem
Chůze prostorem

- při setkání otevřít pusu, poté opět zavřít

- reflexe: všichni účastníci se následně sejdou v kruhu a vedoucí se jich ptá na pocity a poznatky

- opětovný pohyb prostorem. Při setkání otevřít pusu a něco říct. Když jsou ústa otevřená, je člověk neustále připraven k rozhovoru, je tedy jednodušší začít konverzovat
- být stále přítomen, vnímat ostatní

- hlavu držet vzpřímeně

- zůstat v kulatém kruhu, aby všichni všechny viděli

- dávat pozor na to, aby všechny scény měly jasný konec

- počítat s tím, že diváci vždy neudělají to, co předpokládáme. Když dostanou nějaký úkol, každý pracuje vlastním tempem.

- konec každé scény musí být jasně rozpoznatelný, diváci si nesmí připadat přinucení zatleskat

- scény fungují dobře, pokud se diváci cítí vtaženi do komunikace

- mluvit k divákům osobně, dívat se do očí
Pizza scény

- účastníci vytvoří skupiny, ve kterých hrají pizza scénky. Dostanou čas prodiskutovat scény a rozhodnout se, jakým způsobem se promění z rolí ze scény "dodávková služba" a jak se dostanou ke stolu.

- nacvičují se scény. Jedna dvojice hraje, ostatní účastníci hrají diváky

- po každé scéně přichází reflexe - všichni mohou vyjádřit kritiku. Prodiskutují se nejasná místa.
Kuřecí-Tikka-Masala

- je zahrána scéna "kuecí-Tikka_masala"

- reflexe: následně je scéna přepracována. Bude zahrána ve formátu "zpomalený film", poté může publikum ocenit, jak často to ti dva účastníci zvládnou, když bude choreografie 3x rychlejší
Narozeninový příběh

- scéna je nejprve prodiskutovaná, až poté přehraná

- zpětná vazba: bylo byhezké, kdyby diváci během "Happy Birthday" zpívali také. Text se může napsat na krabici od pizzy
Sobota, 25.03.2017

Warm-Up

- účastníci stoj v kruhu

- udržují oční kontakt s ostatními v kruhu

-"tanec": (v kruhu)

- vedoucí začínačí, tančí ukazováčkem pravé ruky, všichni napodobují

- člověk poslouchá v hlavě svou oblíbenou píseň

- poté tančí:

- všechny prsty

- ruka

- podpaží

- lokty

- celá paže

- a opět jen kolena

- začít ještě jednou:

- nejprve tančí ukazováček

- přidá se ukazováček levé ruky

- všechny prsty

- obě ruce

- celé paže - lokty

- ramena

- prsa

- kyčle - divoce, nejen krouživý pohyb

- kolena k sobě, ruce položit na kolena, pozadí tančí

- neustále být přítomen, vnímat ostatní

- hlavu držet vzpřímenou

- zůstat v kulatém kruhu, aby všichni všechny viděli
Sběr jablek

- všichni stojí v kruhu a počítají do 10:

- střídavě natahují pravou a levou ruku nad hlavu celé tělo se natahuje (na 1,3,5,7,9 zvedáme pravou ruku, na 2,4,6,8,10 zvedáme levou ruku)

- pak ramena a celé tělo střídavě naklánět doprava a doleva (počítat znovu do 10)

- následně ruce střídavě vpřed (počítat do 10)

- poté směrem dolů: jedna ruka ukazuje dolů, druhá nahoru (počítat do 10)

- celou posloupnost zopakovat ještě 4x tak, že napodruhé se počítá již jen do 8, napotřetí do 6, 4 a 2. Všechny pohyby provádět současně. Probudit obličej rukama.

- rychle a silně proklepat paže, břicho a nohy tak, aby se probraly.
Chůze prostorem

- všichni se pohybují po prostoru, vedení instruuje skupinu následovně:

- všichni se koncentruují pouze na sebe

- pohled zůstává čilý

- "ty jsi tady, všechno vidíš, a vidíš celý prostor"

- všichi se pokusí se rozmístit po prostoru pravidelně

- neutrální chůze

- pokus se vydržet v neutrálním postoji

- najít optimální kroky (ten nejneutrálnější krok, který lze udělat) - ne příliš krátké ani dlouhé kroky

- vedoucí vše důkladně pozorují a komentují, pokud např. někdo dělá příliš dlouhé kroky. Podávají následující instrukce:

- nedupat

- být uvolněný

- najít otimální střed pro kyčle

- tělo se nese prostorem jako by samo

- uvědomujete si všechno, co se nachází v prostoru

- boky nejsou vysunuty dopředu ani zastrčeny dozadu

- ramena:

- visí, uvolněná (když člověk uvolní ramena, vií i celé paže)

- nejsou nakloněná ani dopředu, ani dozadu - najít optimální střed

- hlava je neutrálně, vzpřímeně (nevisí)

- obličej je uvolněný

- účastníci se tímto naučí, že figury, které ztvárňují na jevišti nejsou oni sami, tudíž nemají ani stejné pohyby.

- pohled zůstane po celou dobu přítomný. Brát vše v potaz, všechno mít pod dohledem.
- všichni se sejdou v kruhu a reflektují jaké to pro ně bylo.

- vedení vysvětlí, že pomocí neutrální chůze lze pracovat na jednotlivých rolích.
Rozvoj držení těla jednotlivých figur

- všichni účastníci se prochází prostorem. Každý pracuje na postavě, jejích charakter vymýšlel během minulého víkendu.

- nejprve neutrální chůze, poté pozvolna proměnit neutrální chůzi v chůzi dané postavy. Všechno ostatní zůstává neutrální

- během chůze promýšlí herci:

- jak dlouhékroky májejich postava

- každý má své vlastní tempo, člověk se nesmí nechat ovlivnit ostatními

- jestli je postava nakloněná v kyčlích dopředu, dozadu - zkoušíme, experimentujeme

- jestli je hrudní koš vepředu či vzadu

- jestli hlava směřuje spíše do nebe či k zemi

- jestli má postava o všem přehled, nebo jestli je "líná" se rozhlížet
- zůstat uvolněný/á
- všichni se pohybují prostorem a dostávají od vedení instrukce:

- až zazní zvuk, jsou všichni opět neutrální (zůstat přítomni, vnímat všechno v prostoru)

- až zazní zvuk znovu všichni se transformují do svých postav

- typické...

  1. Činnost

- herci zachovají držení těla jejich postavy a pokusí se najít činnost,která je pro danou postavu typická - pohyb, který lze opakovat (škrábání, hraní si s prstenem,...)

- všichni zůstávají na místě, kde zmrzli při povelu "freeze" a opakují pohyb (jako ve smyčcce). Vedoucí všechny pozorují, kontrolují proveditelnost na jevišti a komentují.

  1. Činnost

- herci najdou ještě jednu činnost, která není podobná té první

- vedoucí si všechny prohlédnou

- pohyby musí obsahovat jasný začátek i jasný konec

  1. Činnost (rytmus)

- propojit činnosti

- polovina herců se seřadí do perfektní řady. Stojí v neutrálním postoji a hlava je vzpřímeně.

- ostatní jsou diváci

- jakmile vedoucí zapískají, převtělí se herci stojící v řadě do charakteru jejich postavy - zůstávají v řadě, pouze změní držení těla.

- při dalším zapískání jsou všichni opět neutrální

- proměna musí přijít okamžitě

- herci se pokusí nalézt efektivní způsob, jak se převtělit do charakteru postavy - ne rychlejší, ale eektivnější. Musí si ujasnit, jakým způsobem bude proměna probíhat.

- Zpětná vazba: vedoucí a ostatní účastníci komentují, jakým způsobem se ostatní převtělují, popisují jednotlivé charaktery,...

- když jsou účastníci opět neutrální, musí být přítomni a mít vše pod dohledem.

- skupinová výměna:

- druhá skupina utvoří perfektní řadu a vše probíhá stejně jako u předchozí skupiny

- poté se provádí první činnost pro stejné držení těla. Držení těla jednotlivých postav je jeich výchozí bodem.

- následně se procvičuje činnost druhá, poté rytmus

- skupinová výměna:

- činnosti jsou zkoušeny v rámci první skupiny

- vedoucí jej okomentují

- obě skupiny maí čas na zapamatování si vymyšlených pohybů

- poté všichni vytvoří řadu a současně trénují choreografii činností. Vedoucí upřesní posloupnost, aby bylo hercům jasné, co mají dělat (neutrální postoj/1.činnost/2činnost/3.činnost)
Struktury

- účastníci se rozdělí do dvou skupin, zkouší se struktury z minulého víkendu

- vedoucí pomáhají skupinám zlepšovat vymyšlené struktury

- poté, co si všichni projdou text, pokusí se pohybovat prostorem a během toho zkoušet dané struktury. Když někdo mluví, nehýbe se.

- následně se po prostoru pohybují obě skupiny a současně zkouší jejich struktury

- jedna skupina pokračuje, druhá se rozptýlí po prostoru a posadí se - stanou se z nich diváci

- publikum má být přímo osloveno

- vedoucí podají hercům zpětnou vazbu

- účastníci mají za úkol si pohrát s rychlostmi - někdy být pomalejší, někdy rychlejší

- struktury se zkouší s maskami a kostýmy. Obě skupiny hrají současně.

- když někdo, v rámci struktury, položí publiku otázku, měl by zůstat u daného diváka stát, aby se divák cítil osloven

- diváci by měli mít se stále na co dívat, aby se cítili dobře
Začátek představení

Usazení hostů

Účastníci stojí na začátku v řadě směrem k divákům – jakmile přichází divák, účastník mu jde naproti a položí mu jednu otázku. Na základě odpovědi bude divák usazen ke stolu.

Účastníci musí přemýšlet flexibilně – pokud je již nějaký stůl plně obsazen, musí položit jinou otázku

Jakmile účastník diváka usadí, vrací se zpět na své místo. Během toho se rozhlíží, u kterých stolů jsou ještě volná místa

Někdo musí stát po celou dobu u dveří

Účastník, který usadí posledního diváka, dá ostatním signál – tleskne. Všichni zůstanou v neutrálním postoji. Poté lze začít s jednotlivými strukturami.

Veškeré rekvizity potřebné pro následující scénu musí být připraveny na kraji jeviště (Lžíce a lžičková choreografie).

Zkouší se celý úvod

Připravit lžíce

Příchod diváků (vedoucí a dokumentace) a jejich usazení ke stolům

Účastník, který usadil posledního diváka, dává signál

Struktury

Jeden z herců přeříká první větu struktury, poté se začnou ostatní pohybovat po prostoru a přeříkávat jednotlivé struktury

Herci jsou v rolích – každá role má svůj styl chůze

Předem zvolený účastník umístí na jeviště vědro určené pro lžičkovou choreografii, řekne „šup šup“ – jakmile vědro spadne, dojdou si všichni pro své lžíce a postaví se do řady.

Přechod od struktur k choreografii je nacvičen tak, aby došlo k rychlé přestavbě scény (k rychlému vyzvednutí lžící a postavení řady).

Lžičková choreografie

Choreografie musí být nazkoušena

Pokud nastane neočekávaná situace, naznačí vedoucí, jak by se měli účastníci zachovat (např. pokud někdo nestihne být včas na svém místě)

Choreografie je nacvičována v pomalejším tempu tak, aby všichni fungovali synchronně

Je velice důležité, aby všichni ovládali choreografii tak dobře, aby se nemuseli koncentrovat na své pohyby

Být přítomni, nezapomenout na pohled daným směrem

Je zapotřebí brát každý pohyb vážně, být exaktní

Všichni se pohybují současně. Je důležité vnímat ostatní účastníky, nebýt rychlejší, než soused.

Hra Samuraj:

Všichni účastníci stojí v kruhu

Všichni jsou koncentrovaní. Dlaně jsou spojené na úrovni prsou. Jeden zakřičí: „Ha!“. Jeho sousedi musí poté současně máchnout pažemi směrem k pasu prostředního (ruce jsou stále spojené) tak, jako by měli v ruce meč a chtěli křičícího seknout do břicha. U toho současně zakřičí: „Ha!“. Ten, který stojí uprostřed, pošle impuls na někoho dalšího v kruhu – spojenými dlaněmi ukáže na někoho a zakřičí: „Ha!“.

Ten, který impuls obdržel, vyšvihne spojené ruce vzhůru a zakřičí: „Ha!“. Tímto způsobem hra pokračuje až do chvíle, než někdo udělá chybu. Tomu se všichni zasmějí („hahaha“) a hra začíná od začátku koncentrovaným „ooommmm“.

Všechny pohyby jsou prováděné energicky a rychle

Během „Ha!“ je důležité hlas nechat vyznít.

Pokračování: Začátek představení

Zkouší se dále od toho momentu, kde se před pauzou skončilo (tzn. od lžičkové choreografie).

Motto:

Je zkoušeno motto („Doručíme okamžitě na hotel…“) z předchozího víkendu. Všichni jsou v kostýmu, ale bez masek.

Během této scény prochází herci prostorem a rozdávají jídelní lístky divákům. Když někdo mluví, zůstává stát. Na konci scény stojí všichni v řadě.

Scéna: čekání

Všichni stojí v řadě, každá postava ve své výchozí pozici. Na začátku scény nedělají postavy nic jiného, než že stojí ve svém stand-by režimu, skrze nějž jsou diváci iniciováni k objednávkám scének ke svým stolům.

Všechny postavy přehrávají 3 činnosti, které ten den vymysleli. Každý se rozhodne pro jasnou posloupnost elementů.

Postavy udržují oční kontakt s diváky, aby bylo zřejmé, že čekají na výzvu z publika

Vedoucí vysvětlují, jak se bude představení vyvíjet dál.

Trio kaše / Kuřecí Tikka Masala / voda / podmínky

Účastníci jsou rozděleni do skupin a tím tak pracují na několika scénách současně

Vedoucí pomáhají jednotlivým skupinám vylepšovat scény

Následuje prezentace scén. Všichni, kdo zrovna ve scéně neúčinkují, jsou diváci

Reflexe: všichni sedí v kruhu a diskutují o scénkách

Je dobré mít diváky za spojence

Např. pokud je v rámci nějaké scény důležité aby se diváci postavili a opustili svá místa, je lepší jim sdělit důvod, proč tomu tak má být a ne je k tomu nutit

Trapné historky – Aperitiv

Budou trénovány trapné historky

Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin

  1. skupina = diváci

Sedí u stolu, kde je ještě místo

  1. skupina

Účastníci sedí v řadě – ten, který je na řadě si sedne ke stolu k divákům a začne vyprávět historku

  1. skupina poslouchá. Pokud diváky vyprávěný příběh již nezajímá, protože je např. nezajímavě vyprávěn, řeknou pouze „další“. Zvedne se tedy další, který sedí v řadě, jde ke stolu a začne vyprávět. Člověk, který byl poslán pryč, se posadí zpět na konec řady. Všichni se třikrát protočí, pak se skupiny prohodí.

Reflexe: každý řekne, co podle něj při vyprávění dobře funguje

Informace & orientace

Prodiskutují se nejasná místa v představení

Snídaňové scény

Všichni účastníci připravují příjemnou snídani: experimentují s různými přísadami (sýr, chléb, hrozny,…) a vytváří krásné jednohubky.

Zkouší se, co všechno může být kombinováno a co všechno se musí připravit a nakoupit.

„snídani“ jako scénu je pak možné si objednat v rámci představení

Totéž se zkouší také se sladkými přísadami

Suppenvývarkaspar („Nichts/Nic“)

Všichni účastníci sedí v kruhu

Přeříkávají a zkouší melodii a báseň

Neděle, 26. 3. 2017

Počáteční kruh

Vedoucí pokládají otázky, účstníci na ně odpovídají pohybem ruky:

Nahoru = dobře/hodně

Dolů = špatně/málo

Jak se máte?

Jak moc jste unavení?

Jak hodně jste se nasnídali?

Vedoucí uvedou denní program

Rozcvička

Všichni stojí v kruhu a vedoucí následovně instruují skupinu:

Zívat

Vytahovat se do stran, u toho nechat zaznít hlas

Předklonit se, jako kdyby si člověk lehal na velký měkký míč

Zaklonit se, ruce nahoře tak, jako kdyby držely nad hlavou míč

Postavit se na špičky, ruce nad hlavou přitlačit k sobě ještě blíž, jako kdyby držely malý míček

Uvolněně pohybovat koleny a boky do všech stran

To samé pak s rukami a chodidly – kroužit a tlačit

Cítit, že chodidla jsou stejně pohyblivá jako prsty

Najít různá místa, kde se dají chodidla zatížit – uvnitř, vně

Cvičení s tělesnou hmotností

Pravá noha je vpředu, člověk se předkloní a nechá horní část těla volně viset, váha je vpředu, celé tělo je uvolněné

Poté přeneseme váhu na levou nohu, pravá noha jde vzad, horní část těla se přemístí dozadu a zůstane viset

Zopakovat

Pravou nohu zvednout u těla, koleno směřuje vzhůru

Nechat párkrát spadnout

Celé tělo zůstane uvolněné

Celé zopakujeme s levou nohou

Lehce zatřeseme celým tělem

Proklepeme ramena

Poklepávat vedle páteře, nechat zaznít hlas

Zahřát nohy:

Proklepat vně ze shora dolů a vnitřkem od spod nahoru (3x)

Vzadu ze shora dolů a vpředu od spod nahoru (3x)

Zahřát hlasivky:

„mnja mnja“

Rty nejprve vibrují bez vydávání jakéhokoliv tónu, poté přidáme hlas, tón podporujeme gesty

Vydáváme tón, dokud nám zbývá dech

Zíváme tak, aby byly vidět horní zuby

Jazyk zapřeme za přední zuby a u toho říkáme „nanana“, protáhneme se, během toho spojíme ruce nad hlavou

„ha ma ma ma maa“

Cítíme rezonanci hlasu, cítíme, jak vibrují rty

Celé tělo je uvolněné

„iii ja ja ja mamama lalala“, u toho podporujeme tón rukou, pohyb jde od shora dolů

Napodobování:

Vedoucí vydají nějaký tón, všichni účastníci jej napodobují

„hiijajálalalaamamamaaa“

„hej“

„ft hej“

„ft hej hej hej“

„kš kš kš“

„p“ (přehání ve výslovnosti“

„ptk kš“

„ft kš ptk“ (v rytmu)

„ft kš ptk ft hej“

Člověk by měl to napětí cítit v břiše – tón vychází z místa, které člověk cítí, když dýchá rychle jako pes

Ve dvojici:

Účastníci se vzájemně proklepávají a masírují, oba dva u toho vydávají zvuky

Jóga: 8 páteřních směrů

Všichni účastníci stojí v kruhu a provádí jogínská cvičení, u toho:

Mají otevřenou pusu

Vyskakují, nachází stabilní pozici s nohama paralelně

Smějí se

Pohyb prostorem:

Podrážky klouzají po podlaze, pracujeme s vahou

Pohybujeme také rukami, celé tělo je uvolněné

U toho vydáváme zvuk („ua“, „schuu“)

K chůzi občas použijeme také ruce, chvilku se pohybujeme po čtyřech, poté opět normálně

Můžeme se pohybovat po podlaze pomocí různých částí těla, válet sudy

Během toho jsou používána hesla, která následně zazní v představení („heiß a hned“, „šup šup schnell schnell“)

Všichni se pohybují po podlaze a recitují u toho báseň „Suppenvývarkaspar“

Suppenvývarkaspar („Nichts/Nic“)

Scéna a přechod z výchozí scény je zkoušen v kostýmech

Poté sedí účastníci v kruhu a recitují báseň, zkouší pracovat s hlasem

Více kaše

Vychází se ze scény donášková služba

V této scéně každý krájí jablko, proto musí být připraveno 7 kartonů a 7 nožů

Vedoucí vysvětlují scénu a dávají pokyny:

Rekvizity musí být perfektně připraveny: nože jsou ze začátku schované v krabicích od pizz

Je důležité dávat s noži pozor

Všechny krabice od pizzy jsou opatřeny symboly, aby bylo jasné, které se mají použít pro danou scénu

Na začátku scény přinese jeden účastník všechny kartony a jablka

Každý musí vědět, kde v řadě má sedět

Jablka se krájí během vyprávění

Všichni účastníci si zkusí nakrájet jablko

Scénka se zkouší včetně kostýmů a rekvizit

Zpětná vazba:

Všichni sedí v kruhu. Vedoucí reflektují a ujasňují, kdo je během představení zodpovědný za jakou rekvizitu

Simulované představení

Všichni se připraví na generální zkoušku

Všichni stojí v kruhu a prodiskutovávají rekvizity

Nikdo nesmí používat rekvizity, které si tam sám nepřipravil

Rekvizity musí být přehledně uspořádané

Diváci nesmí vidět jiné rekvizity, než jsou krabice od pizzy, jinak by bylo kouzlo pryč

Simulace představení – vedoucí a hosté představují diváky a dělají si poznámky

Pokud nastane nějaký problém, představení je přerušeno a vedoucí vysvětlují, co je zapotřebí udělat

Hra: tleskání

Všichni účastníci sedí v malém kruhu

Obě ruce na zemi, paži položenou přes paži souseda tak, aby dlaně ležely vedle sebe. Druhá paže leží pod paží druhého souseda, dlaně leží vedle sebe

Jedním směrem se pošle impulz – plácnutí dlaní o zem. Cílem je, aby impulz prošel kruhem ve správném pořadí. Dlaň se nesmí pohnout dříve, než by měla.

Když někdo poklepe dlaní dvakrát za sebou, mění se směr.

Pokud někdo udělá chybu, daná ruka vypadává.

Dva hráči, kteří zůstanou jako poslední, vyhrávají.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

Moment
05.-14.8.2022 v Řehlovicích a Drážďanech

Když máš naspěch, vydej se oklikou

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2022

Čojčlandská Konferenz 2022
28.-30.10. nebo 31.10.2022
v Trhanově

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2023!

Logos