1. Protokol Čojč Pedagogika 27.-30.2017

17:30 Venkovní seznamování

Strukturální kruh:

 • Jmenný kruh, poslat vlastní jméno po kruhu
 • Podat ruku sousedovi, říci své jméno a pozdravit ho (pamatovat si posloupnost)
 • Ve stejné posloupnosti jako předtím (předtím to byli sousedé, nyní již nejsou) pozdravit bývalého souseda , se kterým současně mění místo (strukturální kruh)

Hra:

 • V rytmu: 2x plácnout do stehen, 2x tlesknout
 • Dvakrát říci vlastní jméno (během plácání do stehen), dvakrát jméno člověka, kterému chci poslat impuls (během tleskání)


18:00 Jídlo/pauza

19:00 Činnost I: Neverbálně animované seznamování

Kruh,oční kontakt mezi všemi

Typy setkání během pohybu prostorem:

 • Oční kontakt
 • Zamávání
 • Potřesení rukama
 • Podání ruky pod vlastním stehnem
 • Podání ruky, vždy při kontaktu s alespoň jednou osobou
 • High five
 • Setkání zády, malá masáž
 • Komunikace nohou

Podání/házení míče v kruhu:

 • Někomu podat modrý míč
 • Koulet červený míč
 • Vhodit tři další míče

Vytvoření hada plazícího se prostorem za doprovodu hudby – první předvádí nějaký pohyb, ostatní ho opakují

První animační kruh:

Jak se ti vede? – kreativní kruh impulsů, jeden předvádí, ostatní opakují (pohyb a zvuk)

Co děláš? Kruh impulzů, strukturální kruh

 • Výzva – opakování: jeden předvede svůj pohyb k tématu „Co děláš?“, ostatní opakují
 • Poté: Společně se sousedy v kruhu (tzn. Ve třech) opakujete pohyb
 • Výměna míst
 • Člověk stojící naproti jde doprostřed, jeho sousedi v kruhu take, společně rozehrají pohyb v delší sekvenci

Druhý animační kruh:

Co děláš? (pracovně) – kreativní kruh impulzů, jeden předvádí, ostatní opakují (pohyb a zvuk)

Spojení obou kruhů:

 • Setkají se tři spoluhráči z „Co děláš?“ kruhu, dodatečně do toho vstoupí spoluhráči z „Co děláš“ (pracovně) kruhu a rozehrávají scénku dál


Mapa:

 • Vedoucí se postaví, ukáže na papírku napsané místo, odkud někdo pochází a sám položí na zem místo, odkud pochází v takové vzdálenosti od prvního papírku, aby to odpovídalo určitému měřítku. Druhý vedoucí udělá to samé.
 • Všichni napíší na papírek místo, odkud pochází a položí ho na zem tak, jakoby podlaha byla imaginární mapou.
 • Pokud vyvstane u někoho problém se správným umístěním svého města, situace bude vyřešena neverbálně, za pomoci hudby a mimiky.


Tvoje cesta sem (solo pantomima)

 • Vedoucí předvedou: ukáží si vzájemně jejich cestu do Nečtin
 • Poté čojč dvojice – účastníci si ve dvojicích vzájemně ukáží průběh jejich cesty na místo

Cvičení ve dvojicích: fotky v pokoji – vedení předvádí – animační gesto čojč dvojice

 • A má zavřené oči, B provází A prostorem
 • B vybere pro A fotky, postaví A tak, aby na ně “viděl”, stejně tak nasměřuje jeho úhel pohledu
 • Krátce poklepe A na rameno, A otevře oči, další poklepání A oči zavře
 • Všichni se přesunou do společenské místnosti
 • Výměna ve dvojici (A provází B)

Závěrečné sóla: každý si najde místo ve společenské místnosti, kde ukáže jeho gesto z animačního kruhu “Co děláš?”

Společná procházka, ukázky sól

PAUZA

21:00 utvoříme dvojice – s kým bys chtěl(a) strávit následující 3 dny? – denní vdělávací partnerství

21:15 Vzdělávací partnerství – večerní činnost – reflexe

21:30 PLENUM

Výsledky reflexe:

 • Jednotlivé elementy a aktivity jsou představeny a často opakovány, včetně progrese
 • Během jednodušších úkolů je zapotřebí, aby vedoucí vnímali energii skupiny. Pokud se účastníci baví, může progrese probíhat pomaleji, pokud se nudí, musí být rychlejší.
 • Tento způsob vedení (neverbální) vyžaduje jistotu ve vedení, jistý cíl a veškeré aktivity musí být náležitě promyšleny a připraveny, což obnáší velmi důkladnou přípravu
 • Vedoucí musí pozorovat skupinu (kdo byl s kým? Jaká byla posloupnost? Rozuměli veškerým pravidlům?,…), ale zároveň mohou částečně spoléhat na to, že se účastníci vzájemně pomohou.
 • V rámci neverbálního vedení musí být aktivity jendoduché, komplexnější úkoly jsou náročnější, ale hranice jsou vzdálenější, než bychom si mysleli.
 • Diskuze o časových hranicích neverbálního vedení: může mít rituál nic neříkání negativní dopad na skupinovou dynamiku, protože si na nic neříkání zvyknou? → je důležité neverbální způsob vedení dávkovat, to, že komunikace pak probíhá na jiné úrovni je pro skupinovou dynamiku naopak přínosné (účastníci se rychleji sblíží a rychleji tak prolomí ledy)
 • Během tohoto způsobu vedení by si měli vedoucí důkladně promyslet, kde v kruhu stojí. Pokud vedou dva, je většinou velice užitečné, aby stáli vedle sebe. Mohou tak názorně ukázat zadání činnosti.
 • Cíle takovéto činnosti jsou: seznámit se, sblížit se/prolomit ledy, skupinové vzdělávání, vytvoření choreografie, dosažení skupinové koncentrace (nevznikají tak doprovodné komentáře a každý se musí naprosto soustředit, aby vše pochopil), výuka periferního vidění.
 • Ze začátku se musí nejprve nonverbalita etablovat, protože na ni nejsou účastníci zvyklí


21:00 konec


Pátek

8:00 rozcvička v češtině

8:20 snídaně

9:00 BLOK A: pohyb

 • Vedení: v češtině pomocí malého množství slov (vedoucí Linda(CZ vedení)), Rosalin (DE vedení) překládá, Linda překládá komplikovanější záležitosti

Skupinové vnímání – Pohyb prostorem (VIEWPOINTS)

 • Pohyb prostorem
 • Zaplnění hluchých míst, jakoby by chtěli společně vybalancovat tablet (stale to připomínat)
 • Přidat tempa – tempo 1-5 (1=zpomalený film, 5=běh), skupina má stejné tempo, vedoucí udává rychlost pohybu skupiny pomocí číslic
 • Poté: skupina střídá tempo sama od sebe, bez domlouvání
 • Skupina se společně zastaví
 • Řada: skupina utvoří řadu (záleží na skupině, kdy k tomu dojde)
 • Procvičování tvoření řady (řada musí být rovná a rychle utvořená)
 • Sestavení kruhu, krátká reflexe – proč jsme to dělali? (koncentrace, spolupráce ve skupině, periferní vidění, vnímání, nempřemýšlet o tom “co právě dělám?”, ale o tom “co dělá skupina?”)

Pohybový trénink s různými pohybovými vlastnostmi

 • Stát rozmístěni po prostoru, všichni se řídí pokyny vedoucích
 • Vlastnosti: olej, vzduch, med
 • Pohybujeme kolenem v oleji, impuls přechází do ruky, prstu, hrudníku, změna na vzduch, poté med
 • Zavádění různých úrovní: 3) stojící, 2) do 1 metru výšky, 1) do 40 cm na zemi
 • Každý si sám pro sebe zkouší různé vlastnosti, různé výšky, různé zapojené části těla
 • Zhodnocení v kruhu: jaké to bylo?


Komunikace skrze pohyb

 • Cvičení ve dvojicích: jeden se pohybuje, druhý hádá zapojenou část těla (důležité: jistota – která vlastnost, která končetina)
 • Zhodnocení: Jaké to bylo? (pro některé to bylo jednoduší v rámci skupiny, uvolňující, olej je těžko představitelný, otázka: otevřené/zavřené oči – má to své výhody i nevýhody – zde: otevřené oči – stále vnímáme, co se děje. Použití hudby? → lépe odbourává zábrany, může ale strhávat pozornost)

Komunikace (ve dvojicích): Komunikovat stejnou částí těla. A tvrdí „chci“, B tvrdí „nechci“

 • Zhodnocení – jaké to bylo? (zadání: vyzkoušej různé nálady a nenech situaci vyplynout jednoznačně)
 • Ve dvojicích: šachy – nejprve se pohne A, jakmile A zamrzne (zastaví se), pohne se B
 • Prezentace – nejprve jedna polovina skupina, pak druhá
 • Zhodnocení: jaké to bylo?


Shrnutí tréninku (na úrovni vedení)

Rytmická sóla

 • Úkol: vytvoř sólo – rytmus ztvárni pomocí svých částí těla
 • Prezentace
 • Experiment: jeden stojí uprostřed, 5 jiných rytmů se pokusí nabourat jeho pozornost

pauza

Blok B: hlasový trénink (vedení německy, překlad v případě dotazů)

 • Minutu dýchat
 • Zahřát hlasivky, hučení – jak zní tvé tělo?
 • Hučení ve dvou: záda na záda – jak zní tělo druhého?
 • Hučení ve skupině: najít disonanci, najít harmonii, najít společný tón
 • Krátké shrnutí toho, co vyšlo

Rytmika ve skupině

 • Animační kruh: krok ven (mimo to rytmické kroky)
 • Neverbální vyjadřování: (eeee, oh jeh, aha) zvolání-opakování
 • Neverbální vyjadřování ve trojicích + dirigent, který určuje hlastitost pomocí gest
 • Animační kruh (kreativní kruh impulzů) pozdravy (C/D) – zvolání/opakování
 • Vytvoření společného sboru – jeden začne se základním beatem – do toho vstupuje jeden po druhém, vedení pomáhá najít adekvátní rytmus, napomáhá udržet rytus
 • Zhodnocení: co fungovalo?

SMSky

 • práce ve dvojicích (čojč dvojice) – čtení vlastních SMSek, jednotlivých frází, výrazů, co používáš často? Co je zbytečné? Oblíbená slova? Germanismy/internacionalismy? Slova/fragmenty, které se ti líbí
 • sepsat
 • sesbírat a vytvořit z toho krátkou báseň či dialog
 • prezentace
 • znovu vytvořit stejné skupinky (čojč dvojice) – vzájemně si ukázat SMS, 2 SMS vybrat, opsat na velké papíry (příprava na zítřejší činnost), přeložitkrátká reflexe + opakování (na úrovni vedení) – co jsme dělali? Jaké způsoby vedení jsme použili?

13:00 oběd

Blok C: Vytváření scének – čojč improvizace

Improvizace:

 • kruh
 • jeden jde doprostřed, něco ztvární a řekne „Já jsem…“
 • další se k němu připojí a v návznosti na jeho větu „Já jsem…“ zahraje něco trefného
 • eine dritte Person geht in die Mitte, stellt etwas passendes dar und löst das Bild dann auf mit „ich nehme...[einer der beiden anderen dargestellten Dinge]“ auf

Různé improvizace:

 • Střídavě se hlásí dva účastníci na improvizaci, scénky jsou v pozadí doprovázeny hudbou
 • 1. Průběh: zákaz mluvení, 2 židle na jevišti
 • 2. Průběh: je povoleno malé množství slov (já-ty; ano-ne; prosím), vedení si bokem zavolá herečky/herce, kteří jsou zrovna na řadě a dají jim jisté pokyny, aniž by zbytek skupiny věděl jaké (zde: slova jsou povolena)
 • 3. Průběh: status jednotlivých postav musí být zřetelně ztvárněn

Reflexe:

 • Základní pravidla improvizace: přijímat nabídky, neexistuje „ne“, pouze „ano, ale…“
 • Krátké zhodnocení na úrovni vedení (vedoucí – jaké to bylo? Postoj vedení?...)
 • Otázky z pléna: jak se vyhnout zábranám účastníků, kteří mají malé zkušenosti s improvizací? Bylo by pro herce jednodušší, kdyby všichni šli najednou/postupně? Rostou-zmenšují se, atd. – člověk musí odtušit, na co je skupina připravená a s tím pracovat.


Další improvizace:

 • 3 dobrovolníci – vedoucí jim dají pokyny
 • IMPRO na hudbu, 2 židle, stůl a Gramolo/smyšlený jazyk
 • Během každého průběhu budou rozpracovány jednotlivé úkoly: smyšlený jazyk, charaktery, místo, motivy + záměry jednotlivých charakterů
 • Reflexe:
 • Téma hudby – pomáhá (inspiruje) nebo naopak ruší (moc úkolů najednou)
 • Po každé scénce bybylo užitečné sdělit řešení (dějové/jaké zadání bylo)
 • Vedení: vedeni jsou pouze ti, co jsou na jevišti, zybtek skupiny jsou pouze diváci
 • Jak ukončit improvizaci, která je již moc dlouhá? – potleskem,…


Pauza

Práce ve skupinách: vytváření čojč scének

(dialogy v čojči), stanovit pevné místo a charaktery


Způsoby jak utvářet čojč:

  1. Neverbálně
  2. Smyšlený jazyk
  3. Halloj (spojení slov)
  4. Věta Satz (zdvojení)
  5. Wort slovo (zdvojení možné jen občas)
  6. Otázka Antwort
  7. Překlad Übersetzung
  8. Použití internacionalismů, germanismů

Prezentace scének

Co se vám líbilo?

Reflexe způsobů tvoření čojče v malých skupinkách, sepsání výsledků na plakáty

Prezentace plakátů

1) Halloj

Teze:

Pro Contra Perspektivy
Člověk nemusí umět cizí jazyk perfektně, stačí základy Pro diváky časlo nesrozumitelný Díky častému opakování má člověk možnost slovo často slyšet
Mohou být používány germanismy a innternacionalismy, k tomuto účelu slouží sborníky Není určen pro improvizaci, tato slova není člověk schopen používat bez přípravy Přidaná hodnota (poetická) → vhodnější pro básně/písně než scénky, dále je vhodný pro jednoduché scény
Kultovní jazyk, díky kteréu se mohou různé kulturní skupiny rozvíjet Je použitelný pouze v kombinaci s dalšími formami Dokáže oživit jednoduché scénky
Ani česká ani německá extrémní výhoda Jsou důležité výslovnost, artikulace, akcent Mohou být itegrováni vícejazyční experti
  musí být přítomni experti, kteří skvěle ovládají oba jazyky  


2) Otázka Antwort

Teze:

Pro Contra Vhodné pro…
Čojč pro začátečníky (nejsou potřebné žádné jazykové vědomosti) Je zapotřebí hodně opakování/opisování Je možná improvizace s jasně daným obsahem
Rychle se vyvíjí Nelze vést diskuzi Krátké projekty, které chtějí rychle dojít k představení
Dobrá srozumitelnost pro publikum Není možná improvizace, pokud si herci vzájemně nerozumí Čojč začátečníci
Větší prostor pro hraní si s jazykem (hovorový jazyk, poezie, dialekt, atd)   Jednoduché obsahy
Velká jistota pro herce,neboť mluví rodným jazykem   Je možné použití kategorií slov, díky čemuž nebude nutné tolik opakování: „Máš rád banány, jahody, maliny?“ – „Ne, nemám rád ovoce.“
Koncentrace je upínána na roli ne na jazyk, čímž se zlepší herecký výkon    


3) Satz Veta

Teze:

Pro Contra Hranice

Dobře aplikovatelné pomocí germanismů/internacionalismů Kratší improvizace možné, velice založené na textu Super pro jednotlivé scénky, v rámci delšího vystoupení je nutná kombinace s ostatnímy typy čojče
Člověk může používat jednotlivá slova → jistota pro herce Texty musí vytvářet bilinguální lidé Možné problémy s překlady
Herci se učí celé věty → dobré pro rozvoj jazyka Scéna potřebuje výrazný projev a dobrý herecký výkon, aby zakryla chyby v textu  
Diváci jsou změřeni více na herecký výkon než na jazyk Není určeno pro čojč začátečníky  
Pro publikum dobře srozumitelné    
Povolené chyby    


4) Slovo Wort

Teze:

Pro Contra hranice
Vhodné pro začátečníky i pokročilé v publiku Věty se těžko učí nazpaměť Není zde prostor pro improvizaci
Žádné zdvojování (příjemné pro bilinguální část publika) Koncentrace je hlavně na jazyk, herci jsou upozadněni Nutné jazykové znalosti
Konverzace plyne přirozeně Časově náročné (pro rozvoj)  
Všichni všemu hned rozumí (současně) Obsahové a jazykové formulace nesmí být moc složité  
  Může se vytratit vtip, problémy se syntaxem  


Diskuze/Teze:

Pro…

 • Jednojazyčné skupiny: dobře aplikovatelné Wort slovo
 • Improvizace: - obtížnosti: těžký → lehký: Halloj, Slovo Wort, Satz věta, otázka Antwort, nonverbální/smyšlený jazyk
 • Impro je jednoduché, pokud stojí na jevišti bilinguální herec, který kompenzuje vše, co řeknou ostatní (hlavně u typu Otázka Antwort), jinak velmi nebezpečné
 • Jednodušší, když jsou ujasněné následující atrubuty: místo, role, pohledy, statuty, atd.
 • Začátečníci/pokročilí: neverbální komunikace a smyšlený jazyk jsou skvělé pro začátečníky, Wort slovo také, pokud je k dispozici sborník použitelných slov
 • Satz věta je použitelný spíše pro pokročilé
 • Pro lidi, kteří umí lépe komunikovat slovně, je neverbální komunikace a smyšlený jazyk komplikovanější

Teze: složitější obsahy potřebují překlady

Teze: Artikulace a výslovnost se musí dobře naučit, vedení musí dávat pozor!

Vzdělávací partnerství k činnostem z dopoledne

Plenum

Skupinově-dynamická aktivita (message)

Sobota (opakování, propojení činností)

8:00 ranní rozcvička v němčině

8:20 snídaně

9:00 blok A: pohybová aktivita

 • chůze prostorem, 2 rytmy (skupina 1 se pohybuje v ratmu A, skupina 2 v rytmu B)
 • skupina má za úkol experimentovat s tempem a zaplňovat hluchá místa v prostoru (Viewporty z předchozího dne)
 • skupina může samostatně a společně iniciovat následující formace: řada, kopa, kruh. Formace musí být najednou sestavena a hned rozpuštěna.


Rytmická sóla

 • Rozpracuje se rytmus vytvořený včera dopoledne
 • Práce s intenzitou (velikost, napětí a přesnost)
 • Aktivita ve dvojicích: A pozoruje při sólu B a udává mu v procentech (od 10% do 200%), v jaké intenzitě má být proveden daný pohyb
 • Výměna: nyní udává intenzitu B
 • Krátká reflexe
 • Úkol: ze slov z SMSek, které byly včera sepsány, se musí v sólech objevit alespoň 5 z nich
 • prezentace

Vyzváněcí scénky

 • Komunikace: 2 vyzvánění stojí na jevišti a mohou se vzdájemně přibližovat (různými rychlostmi, intenzitou, atd) a tím komunikovat
 • Zapracování vyzvánění do čojč scének ze včerejška: vyzvánění představují mobilní telefony jednotlivých postav ve scéně a scéna se díky telefonům mění. Jedna postava může vlastnit více telefonů.


11:00 Blok B: Hlas

 • společné hučení v kruhu
 • hledání harmonie a disonance

SMS sbor

 • v místosti leží citáty (vybrané SMSky ze včerejška), projít si je, pročíst a jednu si vybrat
 • vybraný citát přeříkat ostatním během chůzí prostorem a to v rodném jazyce
 • čojč dvojice – trénování výslovosti v rodném a cizím jazyce
 • procvičování stylu (pomalu rychle, legato, staccato, vysoko, nízko, zakomponování pauz), každý sám zkouší různé variace, nejrve sám pro sebe, poté je říká ostatním


Kreativní psaní: metody, které mohou být použity: automatické psaní, dialog, monolog, báseň

 • Výběr obsahu: samota nebo komunikační problémy

Orchestr

 • Základní sbor – ze včerejška, do toho vstoupí dva mluvčí, kteří čtou své texty z činnosti kreativního psaní
 • Sbor je hlasitější/tišší a interaguje s mluvčími

13:00 oběd

Blok C: Vývoj scén

 • Obrázky 4 pracovních skupin, které budou pracovat s texty z kreativního psaní
 • Vedoucí během obědové pauzy veškeré texty z kreativního psaní roztřídí tak, aby každá skupina měla pouze ty texty, se kterými bude pracovat
  1. Píseň (refrén, vyzkoušet text s rytmem, poté melodii, najít kontrast mezi slokou a refrenem)
  2. Sbor (hučení, skupinový přednes versus přednes jednotlivců – důraz, tempo, pauzy)
  3. SMS – rap (začíná s rytmem)
  4. Scénky s komplikovanějším obsahem
  5. Dialogy
  6. Složitější obsah
  7. Výzkum: jaké metody čojče jsou vhodné pro zčojčování náročějších textů

Prezentace

Reflexe

 • Co fungovalo, co bylo dobré?
 • Jaké způsoby tvorby čojče byly použity?
 • Co je nutné ještě zlepšit


Druhé kolo – scény dale vylepšovat (integrovat vice čojče, nacvičit sbor, nacvičit scénky,..)

Prezentace

Výukové partnerství

1-minutové rundy (každá skupina má 1 minutu, aby odprezentovala své výsledky)

Krátká diskuze

18:00 večeře

19:00

 • Teoretický input – vedení předkládá svůj pracovní koncept
 • Práce s jasně danými bloky (pohyb, hlas, vývoj scén) a stejnou posloupností, díky čemuž dosáhnou jisté transparentnosti
 • Dovednosti, které se účastníci naučili v dopoledních blocích mohou být v odpoledních hned aplikované (vývoj scén)
 • Zatímco dopolední program je velice striktně zdán a veden, během bloků odpoledních mohou účastníci ukázat své silné stránky v rámci otevřenějšího vedení
 • Vytváření rituálů, opakování, progrese, kombinace elementů z různých aktivit
 • Práce s abstraktním materiálem (sóla, sbor,…) a konkrétním (scénky)
 • Krátká diskuze
 • V malých skupinách: příprava na vedení v neděli (2 skupiny, každá zpracovácá pohyb, hlas a scény)
 • Přípravy na párty – v malých skupinách jsou připravovány hry & činnosti na párty – důležité: přebzetí zodpovědnosti účastníky


21:0 párty


Neděle

8:00 ranní rozcvička v češtině

8:20 snídaně

9:00 Účastníci se stávají vedoucími

 • 2x 20 minut pohybová aktivita + reflexe
 • 2x 20 min hlasové cvičení + reflexe
 • 2x 20 min vývoj scén + reflexe


Závěrečný kruh – Co si odnáším z tohoto vákendu? (dát chvíli prostor k přemýšlení)

Odpovědi:

 • Změnilo se uvědomění si vlastního těla (díky komunikačním cvičením, manipulačním cvičením)
 • Uznání: opravdu se vypplatí přemýšlet nad tím, jakým způsobem je co vedeno
 • Další vývoj čojč metod, reflexí, aplikací
 • Zčojčování, výslovnost, práci s SMS texty, způsoby vedení, zkušenost vest
 • Nové úrovně komunikace
 • Hodnotný feedback, motivaci se učit česky, inspiraci
 • Rozdělení dne mezi tělo, hlas a scény
 • Vazbu na životní styl mládeže (SMS jako textový materiál)

Přání:

 • Více času na diskuzi
 • Možnost více prozkoumat typy čojče
 • Halloj slovník

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

Moment
05.-14.8.2022 v Řehlovicích a Drážďanech

Když máš naspěch, vydej se oklikou

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2022

Čojčlandská Konferenz 2022
28.-30.10. nebo 31.10.2022
v Trhanově

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2023!

Logos