11.3.-14.3.2016 in Zwiesel

Protokoll: Linda Straub, Leitung: Eleanora Allerdings, Mathias Straub

Překlad: Michaela Křížová
© Cojc gGmbH

Pátek, 11. 3. 2016

ggA 1 826px 01

18:30 Boršč

ggA 2 826px 01

19:00

Zahřátí: hopsání na hudbu, velké skoky

Zdůvodnění: prochází prostorem a každého pozdraví očima; poté lokty – malíčkem – skupiny: se třemi malíčky, třemi lokty, 3 pozadími, 4 zády, všemi rameny (kruh)

19:10 kruh: Pravá noha rechtes Bein, levá noha linkes Bein, dopředu nach vorne, dozadu nach hinten, každý vyzve skupinu ve svém jazyce, ostatní opakují po něm/ní

Pravá ruka – levá ruka, rechter Arm/linker Arm, 10x vpřed, doprava/doleva, dolů

19:20 pravou ruku nahoru – poté „ulovit“ jakoukoliv cizí pravou ruku a pozdravit se – levou ruku nahoru, odtud opět „ulovit“ nějakou jinou levou ruku a tohoto nového člověka pozdravit, zároveň uvolnit pravou ruku – atd., skupina se tedy neustále proplétá a zdraví (jedna ruka vždy zůstává v kontaktu).

19:40 Seznámení: Hra se jmény (v rámci kruhu se hází imaginární míček): V rámci gesta (pohybu) hodu míčku je řečeno jméno házejícího (Nora) a jméno chytajícího (Mathias): „Nora – Mathias“. Chytající poté udělá opět pohyb (jakoby házel) a okamžitě se stává házejícím.

Nora – Mathias, Mathias – Juliane, Juliane – Karel, atp.

V případě, že někdo udělá chybu (řekne špatné jméno či dlouze váhá), posadí se a ve chvíli, kdy k němu přibydou další, ketří udělali chybu, začne se hrát paralelní hra vsedě. Pokud sedící udělá chybu, vstává a hraje dál v rámci stojícího kruhu.

19:50 Představování v kruhu, formulace očekávání a cílů

ggA 3 826px 01

20:00

Socieometrie

-    Řada (barometr)

-    Skupina se seřadí dle výšky (v sedě)

-    Skupina se seřadí dle výšky (ve stoje)

-    Krok vpřed (z řady)

-    Kdo vlastní mobilní telefon: krok vpřed – kdo ho kontroluje každých 5 minut: 2 kroky vpřed – kdo ho kontroluje každých 15 minut: 3 kroky vpřed – kdo 5x za den: 4 kroky vpřed

-    Jardo, zavolej Simoně!

-    Rozdělení na Ano! a Ne! skupiny (myšleno prostorově, kdo je v jaké části)

-    Zůstávám do pondělka

-    Vyrostl/a jsem na vesnici

-    Mám domácího mazlíčka

-    Skupina “Ano!” se seřadí do řady dle velikosti jejich mazlíčka, ostatní účastníci pak podle velikosti jejich oblíbeného exotického zvířete, které by si přáli

-    Jedna skupina zvířat očichává druhou – poté druhá první…sežrat? Hrát?

-    Rozdělení do rohů 1-2-3-4

-    Ve volném čase: 1: se nejraději poflakuji – 2: jdu nejraději do kina – 3: jdu nejraději do hospody – 4: si nejraději čtu

→ Pobavte se ve skupinách: 1: jak se nejraději poflakujete – 2:  jaký film jste viděli naposledy – 3: do jaké hospody chcete dneska jít – 4: jakou knihu právě čtete

-    Jsem: 1: ranní ptáče – 2: noční sova – 3: spát mohu klidně celý den – 4: jsem pořád unavený/á

→ Pobavte se ve skupinách: 1: v kolik hodin jste dnes vstávali – 2: co vás vytáhne z postele – 3: co je vaše oblíbená droga – 4: dejte si šlofíka¨

-    Nejraději mám: 1: jaro – 2: léto – 3: podzim – 4: zimu

→ v rozích: každý napíše své oblíbené slovo spojené s daným ročním obdobím. Účastníci si vzájemně tato slova přeloží do češtiny/němčiny a naučí se jejich výslovnost

-    Miniscénky – improvizace:

Každý si vybere z oblíbených (via předchozí) tři slova. Všichni, kteří mají stejné roční období, se postaví vedle sebe do řady. Jediné povolené pohyby jsou:

Otáčení hlavy – vlevo, vpravo a vpřed.

Každý ze skupinky musí svá 3 slova 3x použít. Jeden ze skupiny začne prvním impulsem (pohybem a/nebo slovem), od této chvíle rozehrává skupina „scénku“ pomocí dalších impulzů, pauz, reakcí, až do té doby, než mají pocit, že tato „scénka“ je již u konce nebo do té doby, než někdo zvenčí neřekne „dost“.

Diváci odstartují začátek tlesknutím na 3-2-1.

Poté necháme hrát společně dvě roční období (např. léto a zimu, jaro a podzim).

-    Reflexe

20:45 Animační gesta

-    Ticho (třesoucí se ruce nad hlavou)

-    Kruh (rozpažit ruce a položit je na ramena vedle stojících sousedů)

-    Posadit se (současné použití zvuku (snižující se glissando) a gesta rukou “dolů”)

-    Postavit se (současné použití zvuku (zvyšující se glissando) a gesta rukou “vzhůru”)

-    Čojč pár (ukazováčky obou rukou se k sobě přiloží bříšky prstů)

-    Čojč kvartet (ukazováčky a prostředníčky obou rukou se k sobě přiloží bříšky prstů)

-    Otevřeme dva různě zbarvené deštníky: skupina se rozdělí dle jazykových kompetencí (každá jazyková skupina pod svůj deštník).

ggA 7 Schirme 826px 01

-    Všichni se, doprovázeni hudbou, prochází prostorem a zkouší jednotlivá gesta (vedoucí vypne hudbu, zvolá a ukáže animační gesto, skupina jej provede, atd.).

21:00 2 Linia – Hranice – hranice proti sobě, Němec-Čech proti sobě

-    navázat oční kontakt

-    hra s odstupy, rychlostmi, výškami, improvizace v páru

-    výměna – jedna řada zůstává stat, ostatní odchází kolem určitého místa na stranu

-    ukončení – na nějakém místě uprostřed dojde k tělesnému kontaktu

-    zůstat ve freezu, dokud všichni nebudou mít nějaký tělesný kontakt

ggA 4 826px 01

Reflexe v jednotlivých jazykových skupinách (češi, němci)

21:20 Kmeny – rituál zasvěcení

Vyprávíme v rodném jazyce účastníků:

Jste izolovaný kmen. Předtím, než někdo může překročit hranici vašeho území, komunikovat s vámi, uskutečnit nějaký výměnný obchod, musí podstoupit řadu rituálů. Příchozí si s sebou nesmí nic přinést, musí být neutralizovaní nebo dokonce radost-přinášející. Vymyslete posloupnost rituálů, které členové nově příchozí skupiny musí podstoupit. Diskuze

(prezentace výsledků druhý den)

21:40 Tématický přehled týdne

Záměr: všechny aktivity by měly být zařaditelné do jednoho z pěti modelů:

-    Hry

-    Nalezení podobností – sociometrie – co se s tím dá dělat dále

-    Formy – vedení pomocí forem/animačních gest

-    Centrální jazykový impulz

-    Umělecké aktivity

21:45 Závěrečný kruh – Zjišťování nejasností

Závěrečný rituál – všichni stojí v kruhu se zavřenýma očima, drží se za ruce. Srolují tělo – páteř (pomalým pohybem, se skloněnou hlavou co nejblíže tělu, směrem dolů), následně pak pozvolně rozrolují. Vnímat pohyby souseda na pravé i levé straně.

Sobota 12.3.2016

9:00 Warm up

-    Všichni v kruhu, ruce položené na ramena sousedů. Špičky nohou otočit vpravo, paty přitáhnout – několikrát opakovat se změnou směru – pozdravit se nohami

-    Ve dvojici: menší masáž ramen pomocí protitlaku, záda na záda (vzájemně se o sebe třou), poté natáhnout ruce k dalšímu sousedovi v kruhu, chytnout se za ruce, společně se z pozice  „vytočit“

9:15 Bonbon

Vedoucí prochází vnitřkem kruhu, v rukou drží misku bonbónů. Každý účastník si vezme jeden bonbon - pohledem vedoucí zakáže účastníkům bonbon sníst!

-    Gestikuluje: polož si bonbon na hlavu

-    Procházej se tak

-    Vedoucí dá akustický signál (pomocí činel) = stůj a dívej!...

-    Sklonit hlavu, bonbon spadne do ruky (nebo na zem): zazní „Ooo“

-    Bonbon uzavře v dlani: „mmh“

-    Bonbon ukáže někomu jinému: „Aaa“

-    Vyhodí bonbon a stejnou rukou ho chytne: „Haha!“

-    To same se hřbetem ruky

-    Balancování s bonbonem na dlani / hřbetu ruky, okolo těla, do prostoru ostatních (invazivní)

-    Kombinujte a hrajte si s různými možnostmi

-    „Hej!“ – ukáži na někoho: hodím bonbon někomu jinému – ten odpoví „hej“ – hodí si bonbon

-    Wechslování / kouzlení: bonbon se položí na hřbet ruky, partner na ní položí svou ruku s bonbonem na hřbetu, 1. Položí prázdnou ruku přes ně, ruce se spojí tak, aby se bonbon dostal do dlaně partnera

-    Všichni jsou v kruhu. Ve středu kruhu vedoucí iniciuje duel: někdo je vyzván, provede se rituální úklon, který plynule přejde do boje: čí bonbon první spadne, opustí střed kruhu a posadí se mezi ostatní; vítěz bojuje dál jako vyzývatel s novým soupeřem

-    Boj jeden na jednoho, mimo kruh, všichni se ukloní směrem do středu kruhu. Vyloučení  sedí na zemi, tvoří „scenérii“, kde bojovníci bojují.

9:30 Kmeny – rituál zasvěcení

-    Pokračování včerejší aktivity (rituálu zasvěcení) (deštníky)

-    Provedení rituálu zasvěcení pomocí hry rolí, kdy všichni herci z původního kmene jednají dle jejich úmluvy, avšak v závislosti na reakci příchozí skupiny. Příchozí skupina má méně domluvených principů jednání týkajících se příchodu do „nové země“. Každá skupina si vyzkouší jednou roli původního kmene a jednou roli přijímané skupiny. Tento proces zde ale není zaznamenán.

ggA 5 826px 01 

10:25 Reflexe rituálu zasvěcení

-    První skupina (původní kmen) představí cíle a průběh jejich rituálu

-    Druhá skupina představí totéž

-    Diskuze ohledně vymezení, vyloučení, vítání kultur, vzniku subkultur, vytvoření ghett, nedorozuměních

ggA 6 826px 01

10:50 Pauza

11:20 Výměnný obchod

-    Po okrajích místnosti je rozmístěno 7 pneumatik, jedna leží uprostřed. V každé se nachází 7 stejných předmětů (např. části oblečení, brčka, zápalky,…)

-    U každé pneumatiky na okraji místnosti se sejdou 3 lidi: ti tak vytvoří jednotlivé týmy

-    Cílem hry na výměnný obchod je shromáždit 7 různých předmětů do své pneumatiky. Každá skupina je tvořena jedním prodejcem, který zůstává u týmové pneumatiky a dvěma zástupci, kteří odchází vyměňovat předměty. Zástupci smí  mít u sebe pouze jeden předmět. Smí handlovat pouze s prodejci, nikoliv s ostatními zástupci. Prodejce smí říci ano či ne. Ve středu místnosti se nachází obchodní dům, kde dochází k výměně.

-    Do toho!

-    Varianty: posbírat 7 stejných předmětů (během hry se mohou rozhodnout pro jiný předmět v případě, že jiná skupina sbírá ten samý předmět), prodejci a zástupci si vymění role

-    Předání – zavedeme pravidlo 2 rukou: během předání předmětů musí obchodníci a zástupci současně uchopit oba předměty

-    Až bude všech 7 stejných předmětů v jedné pneumatice, skupina k nim vytvoří popisek (česky a německy na jednu kartičku) a přistaví ho k pneumatice (lžíce Löffel, gumička Gummiring, zlato Gold, kosta Würfel, houbička Schwämmchen, fix Filzstift, bonbónek Pfenningguazerl)

-    Všichni se podívají do všech obchodů, naučí se jak slova, tak i jejich výslovnost, popř. si napíší tahák

Slovní výměna

Všichni stojí v kruhu, dělají krok vpřed/vzad a během toho se učí následující věty:

- to chci, Das will ich!

- Co za to? Was dafür?

- To chci! Will ich!

- Nechci! Will ich nicht!

ggA Tauschhandel 826px 01

→ obchodování (dialog) za pomoci těchto vět.

(nefungovalo to úplně tak, že by chtěli všichni vyhrát. Další vývoj této aktivity je k nalezení dne 14.3.2016)

12:05 Diskuze, evaluace - Možnosti pro těžší variant

-    zástupci se smí pohybovat pouze vzad

-    nebude žádný obchodní dům

-    bude putující obchodní dům

-    ukryté předměty (za obchodníky)

12:15 Náramky – (příklad umělecké činnosti)

-    Každý dostane tři krátké kousky vlny, úkolem je uplést náramek přátelství (copánek) a darovat jej někomu dalšímu (částečně si musí všichni pomáhat, ne každý totiž umí plést copánky)

-    4 osoby ve skupině, 1 židle, každá skupina dostane k dispozici tři kousky vlny (5 metrů dlouhé), které na jednom konci zauzlují. Jeden člen skupiny stojí na židli a drží zauzlený konec. Každý ze zbylých tří členů drží jeden konec vlny a splétají cop v prostoru

-    Jako tanec: záleží více na kvalitě pohybu, na spolupráci ve skupině, než na rychlosti – „výsledkem“ je choreografie, ne copánek!

-    Plus hudba

-    2 skupiny splétají cop, 2 přihlížejí / výměna

12:25 Diskuze

-    Zacházení s materiálem: pomalejší vznik copu během pletení náramku přátelství; eventuelně zvolit tlustší vlnu? Lana? Na závěr copánek zarámovat, udělat s ním fotografii nebo každý dostane kousek copu jako náramek přátelství

-    Pohybové počínání: uvědomění si sama sebe a ostatních v rámci prostoru, pohrávat si s různými výškovými úrovni prostoru, osoba na židli se pohybuje s ostatními, oční kontakt, jasné souvislosti – pevně dané či improvizace

-    Jak vyřešit určení výsledku? Jak výsledek předělat z materiálního na abstraktní?

12:30 Závěrečný rituál

-    kruh rukou

-    společně se odrolovat

-    nahoru, natáhnout

Obědová pauza

14:30 Epo i tata

Epo i tata e-a, epo i tata e-a, epo i tata cuky cuky, epo i cuky cuky e-a

-    Naučit se gesta krok za krokem (epo = obě ruce na stehna, tata = tleskat, e = dlaně nahoru, a = prsty k sobě, cuky = ukázat oběma rukama před sebe)

-    Propojit slova a gesta

-    Přidat melodii

-    Se sousedem (epo = stehno soused v parvo, cuky = poklepat na týl souseda vlevo)

-    Vynechat slova, v každém kole přidat jedno navíc (e, potom a, potom tata, potom cuky cuky, potom epo)

14:50 Úroveň nula: Rekapitulace všech aktivit

15:00 Úroveň nula: Možnosti vedení

-    Čojč: pokud možno nepřekládat vše do obou jazyků! Z předem promyšleného mixu níže uvedených možností; jeden vedoucí může vést dvojjazyčně, ale pokud možno tak, aby obě jazykové skupiny rozuměly ve stejnou chvíli a mohly tak okamžitě reagovat§

-    Nonverbálně (ukazovat, předvádět)

-    Paraverbálně (ukazovat, předvádět, hlasitost)

-    Nasazení „agentů“, kteří jsou dopředu informováni: lidi ze skupiny, ko-vedoucí

-    Učení a přehrávání v malých skupinkách, poté ve velké skupině

-    Obrazy, rekvizity (např. pohledy: „probíhá to na tomto místě“)

-    Synchronně: Call and Response kruh

-    Impulzový kruh

-    Verbálně (u obrazovky v jednom jazyce, nebo jazykovou směsicí)

-    Písemné pokyny

15:15 Úroveň nula: užitečné pomůcky

-    akustické signály (různé možnosti: hlasitost, zvuky, hudební nástroj)

-    již známá animační gesta

-    výstavba krok za krokem (všichni musí mít v krátkém čase zážitek)

-    co nejméně mluvit

-    přesná výslovnost, důležité je ale přesto zůstat přirozený

-    Opakování (rituály)

-    Hudba přináší atmosféru a uvolňuje tlak na výsledek

-    Střídavé vedení s partnerem

-    Megafon

-    Technické zesílení (pozor na zpětnou vazbu, obsluha mikrofonu, umístění reproduktorů)

-    Nepřekládat vše do obou jazyků (ztrácí se dynamika) a také čojč

15:30 sestavení zájmových skupin – tématem pondělka je „výměna, dělení, smíchání“, hraní v jednotlivých skupinách, nalezení společného tématu, formy/animační gesta, jazyk

Pauza

17:00 příklady z 1. Skupiny: nalezení společných poznatků

Postavte se k

Ano/Ne (2 dělení)

-    Odkud pocházíš: DE/CZ

-    Umíš německy? Krok vpřed

-    Umíš anglicky? Krok vpřed

-    Ovládáš další jazyky? Krok vpřed

-    Viděl/a jsi Starwars 7?

1234

Kdo rád snídá:

-    Chleba, toasty, jogurt, volské oko

Dovolená

-    Moře, hory, město, válet se doma

-    Postavte ve skupinkách živou sochu na téma: co se na takové dovolené dělá? “foto”

Vyber si jednu barvu:

-    Červená, modrá, černá, zelená

-    Na znamení vedoucího se snaží jednotlivé skupiny sesbírat co nejvíce věcí v této barvě do jejich rohu – 2 minuty – tlesknutí znamená STOP

-    Každá skupina spočte, kolik předmětů nashromáždila

-    Je stanoven vítěz, potlesk

-    Která skupina co nejrychleji vrátí věci na jejich původní místo

Sympatické exotické zvíře:

-    Krokodýl, žirafa, slon, opice

-    V ZOO jsou tato zvířata vzhůru a setkají se uprostřed

-    Je noc a zvířata spí

17:25 Feedback (pomocí rukou)

-    Kolik si myslíš, že to bylo otázek (více/méně než deset)?

-    Moc, moc málo

-    Angažoval ses během aktivit, které jsi dělal/a

-    Bylo často něco nejasného / vše jasné

Skupina 1: Nevěděli jsme, co je cílem. Bylo to vice jednotlivých aktivit, žádný jednotný program.

Vedení: Velice náročný úkol, ve dvou lehčí než ve třech. Potřebuje dobrou dramaturgii.

TN: Scénky dobré, ale pak by se měly prezentovat přede všemi. Zvířata dobrá.

Návrhy na otázky/úpravy: vysněná dovolená, rande, fb co všechno člověk sdílí (ne všichni ale mají facebook!)

Vytvoření společné mandaly, obrázku nebo sochy z předmětů jednotlivých barev

17:45 „Já…“ Sociometrie

-    všichni stojí v houfu, mají zavřené oči

-    jeden vystoupí, vyřkne výrok, který se ho/jí týká (např. „odešel jsem z kostela“)

-    pokud tě tento výrok oslovil, otočíš se za hlasem, pokud ne, otočíš se k němu zády

-    jdi zaujatě k osobě, která řekla výrok, se kterým seš ztotožněn/a nebo jdi pryč (vytvoří se tak dvě skupiny)

-    otevři oči a podívej se na každého ve skupině

-    poté se skupiny otočí čelem k sobě a vzájemně se prohlížjí

-    celá skupina se opět sejde ve středu

18:10 Feedback

-    Je to velice zajímavé, pokud jsou odvážní

-    Účastníci mají starch něco říct, vedoucí musí být připraven na možnost kladení všech otázek

-    Mohou být položeny velmi nepříjemné otázky

19.30 Skupina 2 – umělecká činnost

- rozdělíme skupinu na 2 části

- v každé skupině jsou 2, kteří znají plán dopředu a iniciují zbytek skupiny. Vedení je kompletně neverbální. Házíme klubko vlny křížem krážem prostorem, zachytíme ho, hodíme ho dál → vytvoří se síť.

- začne hrát hudba – obě skupiny se pohybují uvnitř/s jejich sítí

- obě skupiny se pohybují v prostoru

- jedna skupina podpluje druhou a vynoří se na druhé straně

- 2. Skupina se vmísí mezi první a tím tak vznikne jedna společná síť

- zasvěcení členové skupin pohledem iniciují: všichni zároveň pustíme síť z rukou

- všichni se projdou okolo a prohlédnou si ležící síť

- stoupnout si ke stěnám “antimagnet” – dívat se

Feedback:

S výsledkem se musí něco dale provést (část ustříhnout, vzít s sebou, vystřihnout srdce sítě, nalepit a darovat škole,…)

20:15 Dramaturgie při aktivitách pro velké skupiny (předpřipravené pro aktivitu následujícího dne)

 

Musí být uspokojeny dvě základní potřeby:

1.     Dobrodružství (mluvení, fyzický kontakt, 73 lidí, nové zážitky)

2.     Jistota (2-6ti členné skupiny, vlastní jazyková skupina, ochrana rolí, formy, „my“: dospělé osoby sloužící mimo jiné jako osoby, které mohou účastníci oslovit ve svém rodném jazyce)

Rytmus: Dynamika aktivit je záměrně smíšená

-    Malý/velký (prostrově)

-    Hlasitý/tichý (mluva nebo hluk v místnosti)

-    Detail/celek (např. práce ve dvojici, poté s celou skupinou)

-    Lehce/těžce

-    Náročné/klidné

-    Různé skupiny

-    Různé formy vedení (k nalezení výše)

Cíle aktivit pro velké skupiny v pondělí:

-    Odbourat předsudky

-    Zažít legraci

-    Gastronomické zážitky (svačiny, sdílení toho, co se vzalo s sebou, dělení a výměna)

-    Rozhovory v cizím jazyce 2 – 3 krát je úspěch

-    Slovníček + fráze – nově naučené nebo aplikované

-    Osobní seznámení

-    Zážitek a zkušenost

-    Zvědavost + touha zažít více

20:45 Závěrečný rituál

-    Kruh

-    Oční kontakt se všemi

-    Odrolování = úklona – na tlesknutí srolování

 

Neděle 13. 3. 2016

9:00 Warm up

V kruhu: „Sběr jablek“: natáhnout se nahoru, dopředu, do strany, dolů 10 – 1, 8 – 1 … 2

-    Číslice počítat hlasitě, střídavě česky a německy.

-    Různá vyjádření zahajují různé aktivity v prostoru: Feuer Oheň = do rohů;  Wasser Voda= vylézt nahoru;  Blesk Blitz = padnout k zemi; Liebe Láska = někoho obejmout

9:15 Procházka ve dvojicích

-    Sociořada: kdo dnes vstal nejdříve

-    D dva kroky vpřed

-    Sestavit D-CZ páry

-    V páru vyrazit na procházku do sklepa: během cesty tam mluví němec německy, během zpáteční cesty čech česky

-    Téma: dnešní ráno

9:20 Krátká reflexe procházky

-    Na začátku zmínit, že se jedná pouze o tón druhého jazyka: člověk pak může jen poslouchat, aniž by pociťoval potřebu rozumět a může mluvit, aniž by musel přemýšlet nad tím, co říká

9:30 Skupina 3 – hry: Souboj fanoušků

Všichni současně hrají „kámen, nůžky, papír“. Ten kdo prohraje si stoupne za vítěze a při dalším duelu vykřikuje jeho jméno. Tak hra pokračuje, dokud nevzniknou dva hadi a jedinými dvěma hrajícími hráči budou hlavy hadů.

ggA Fanschlacht 1 826px 01

9:35 Barevný čtverec

-    4 proužky lepenky, popsané slovy „žlutá“ – „modrá“ – „zelená“ – „červená“ (a německými ekvivalenty). Tyto proužky vyznačují na podlaze velký čtverec: ten je důležitý pouze pro začátek výstavy

-    Rozdají se části oblečení (žluté-modré-zelené-červené) tak, aby vznikly 4 stejně velké skupiny

-    Každá skupina se setká na stejnobarevně vyznačené čáře

-    Vedoucí ukáže 2 (později 3 nebo 4) karty těch barev, které jsou k dispozici. To znamená, že skupiny, kterých se to týká (např. modrá a červená) si musí co nejrychleji vyměnit místa.

-    V případě více jak 2 barev: skupiny se musí neverbálně domluvit, na které místo se přemístí

-    Vedoucí používá píšťalku k zahájení přemisťování /nebo pouze karty / nebo pouze slovní označení

-    Pro začátek 4 – 5x výměna dvu barev, 2x výměna třech barev, 1x výměna čtyř barev

-    Je zapotřebí asistenta/ky, který/á dává pozor na to, která skupina se nejrychleji přemístí a který/á má přehled, jaké je skóre

9:40 Tornado

Hra s variantou auto, garáž, tornado

2 lidé vytvoří garáž, ve které stojí naproti sobě a vzájemně se drží rukama; třetí představuje auto, které je zaparkované v garáži. Celá skupina je takto rozdělena po celém prostoru. Hlasatel řekne: “auto”: což má za následek výměnu všech aut v garážích, “garáž”: znamená výměnu všech představitelů garáže a “tornado”: způsobí výměnu všech aktérů. Hlasatel se pokusí zaujmout nějakou uvolněnou pozici, ten, který zůstane bez nového místa se stává novým hlasatelem.

(Existuje vice variant této hry, které používají jiné výroky, např. “chlív”, “prase” a “hnůj”). Funguje od cca 13 hráčů.

9:45 Hra: Evoluce

Vejce, kuře, pes, opice, člověk: Princip hry „kámen, nůžky, papír“ – hraje každý s každým, vítěz posloupí na evolučním řetězci o stupeň výše, poražený o jeden níže. „Člověk“ stojí na okraji místnosti a pozoruje hru.

9:55 Feedback

-    Tornado: lepší než dvakrát vysvětlovat pravidla (čj, nj) by bylo vedení krok za krokem, nechat hrát v efektu tzv. zpomaleného filmu, nasadit agenty, pro Auto/garáž/tornado použít obrázky s popisem (text!) a pověsit je na zeď, použít megafon

-    Jak/kdy nejlépe ukončit hru?

-    Pro velké skupiny: agenti pro představu předvedou vývojovou linii tak, jak jde za sebou (vejce, kuře, pes, opice, člověk)

10:15 Jsi Goofie? Všichni mají rádi Goofieho

-    Skupina je rozmístěna po celém prostoru, všichni mají zavřené oči

-    Vedoucí označí „Goofieho“ poklepáním

-    Vedoucí všem oznámí: „Přišel Goofie“

-    Nyní všichni začnou poslepu hledat Goofieho, pokaždé, když někoho potkají přijde otázka: „Jsi Goofie?“

-    Odpověď „Ne“ znamená, že daný člověk není Goofie, mlčení znamená, že daná osoba je Goofie

-    Kdo najde Goofieho postaví se za něj/na jeho konec a tím se tak stane jeho součástí (zůstává ale stále slepý)

-    Vedoucí dávají pozor na poslepu chodící účastníky

PAUZA

10:45 Skupina 4 – Výměnný obchod

-    Zastřešující skupiny: Každý si vybere jeden ze 7mi předmětů a zapamatuje si, co si vybral/a

-    DE skupina vytvoří kruh, CZ k nemu vytvoří vnitřní kruh = česko-německé dvojice stojí naproti sobě

-    Znamení: všichni k zemi; agenti zůstanou stát a předvedou

-    „Ahoj Hallo“, „bitte prosím“, „danke děkuji“, „tschüß čau“ – přitom dochází k výměně předmětů

-    Po dokončení výměnny udělá vnitřní kruh krok vlevo, čímž vzniknou nové CZ-DE páry, průběh výměny zopakujeme

-    Během pohybu prostorem dochází k vyměňování předmětů až do té chvíle, než každý dostane  ten svůj zpět

-    Každý si najde obruč se svým předmětem – automaticky vzniknou česko-německé páry

-    Obchodníci a zástupci jsou u všech kruhů (neexistuje obchodní dům)

-    Úkol: nalézt 7 různých předmětů / poté 7 stejných

11:20 Feedback

-    1/6 času se hrálo, 5/6 se vysvětlovalo

-    Dvojkruh vytvořit ze dvou řad: CZ, DE – jednodušší a rychlejší

-    Předměty rozdělit v kruhu

-    V dvojkruhu představit svůj předmět v rodném jazyce všem ostatním + děkuji, prosím

-    Návrh: zdivadelnění: jako to bývalo v 19. Století, přesýpací hodiny určující čas, který máme k dispozici pro vyjednávání s obchodníkem

-    Výměnná hra: čára na zemi, 2 metry odstup – posílí situaci při obchodu – ukazovat, popisovat

 

11:45 Pauza na oběd

 

12:45 Plán na odpoledne

13:25 testování prostoru na střední škole

-    Kolik lidí se vejde do kruhu

-    Dva kruhy

-    Kde může vzniknout řada

-    Test akustiky – bez mikrofonu, hra blesk

13:35 Opakování Epo i tata

-    Text doprovází gesta – krok za krokem

-    S melodií

-    Vynechat slabiky

13:45 Rytmus Bodydrum

1 tlesknout o hruď – BBK BBK BBK BBK (rytmus jako v písni “We will rock you”)

-    2 “Dance to the rhythm of the funky body beat”

-    3 “Do what you like! Do what you like!”

-    Kánon – každá skupina 123 (1 stojí, 2 tančí uprostřed, 3 tančí pozadu)

14:00 2 skupiny – Další vývoj Epo i papa … a Bodydrum

Papa (2x stehno souseda vpravo) i kimm heut (2x tlesknout) späda (pravá, levá ruka vpřed)

Tady (2x stehno souseda vpravo) je super (2x tlesknout) mejdan (pravá, levá ruka vpřed)

Tady (2x stehno souseda vpravo) je super (2x tlesknout) megaparty (oběma rukama na ramena souseda vlevo)

Tady (2x stehno souseda vpravo) je megaparty (oběma rukama na ramena souseda vlevo) mejdan (pravá, leva ruka vpřed)

Bodydrum progrese ve vedení:

-    V kruhu se nejprve všichni naučí rytmus: bouchnout bouchnout tlesknout - bouchnout bouchnout tlesknout - bouchnout bouchnout tlesknout - bouchnout bouchnout tlesknout

-    Text 1: „Tanz auf den Rhytmus eines super coolen beats“, plus melodie

-    Text 2: „Dělej si co chceš”, plus melodie

-    Všechno několikrát zopakujeme na místě (text, melodie, pohyb)

-    Poté: část 1 na místě – část 2 směrem doprostřed – část 3 směrem zpět

-    Poté jako kánon ve 3 skupinách

14:55 Farandole

ggA Farandole 826px 01

Vyvedeme všechny z kruhu ve formě hada

Základní pravidlo: cestu prvních přesně napodobovat, nezkracovat si jí!

-    1 vnitřní kruh, oční kontakt (pozdravy)

-    2 sprirála dovnitř, ven

-    3 kličky

-    4 smyčky

-    5 motýlek (s agentem!)

-    6 motýlek křížem (s agentem!)

-    7 zlatá brána (s agentem!)

Farandole 826px 01

3 kličky

15:30 PAUZA

 

18:30 Večeře

 

19:30 – 21:30 Příprava na pondělí ve 2 menších skupinkách

 

 

Pondělí 14. 3. 2016

ggA Animation Jugendliche 826px 01

Animace se 60 žáky

9:20 Kruh

-    Animační gesto potichu – kdo jej vidí, opakuje jej

ggA Animationsgesten Jugendliche 826px 01

9:25 Pohyb prostorem, zdravení pomocí částí těla

-    Malíčky

-    lokty

-    3 kolena

-    (9:30 AG (animační gesto) potichu poprvé zafunguje!)

-    Pozdravení pomocí ramen

-    3 lokty

-    5 nohou

9:35 Sociometrie

-    AG dolů/nahoru

-    CZ nahoru

-    CZ žáci dolů

-    CZ vedoucí se představí křestními jmény

-    D nahoru

-    D žáci dolů

-    D vedoucí se představí

9:40 Vytvoření řady křestních jmen seřazených od A do Z

-    Hlasitě říci své křestní jméno A – Z

Vstát

-    Kdo vstával po sedmé ráno krok vpřed

-    Před sedmou další krok vpřed

-    Před šestou ještě jeden krok vpřed

-    Kdo snídal: podívá se na Blanku

-    Kdo nesnídal: podívá se na Marcuse

Snídaně (3+3 rozdělení do rohů)

-    Snídám zdravě – jogurt, musli, ovoce,… (1)

-    Snídám vydatně – párky, vejce (2)

-    Snídám normálně: chléb s marmeládou (3)

-    Nesnídám, raději si pospím (4)

-    Nesnídám, mám na práci 1000 jiných věcí (5)

-    Nesnídám, je mi pak zle (6)

Krátké rozhovory na téma sídaně v menších skupinkách

ggA Szene Jugendliche 826px 01

 9:55 Muži & ženy (3+3 rozdělení do rohů)

-    Holky jsou hloupé (1)

-    Některé holky nejsou zas tak hloupé (2)

-    Holky jsou super (3)

-    Kluci jsou hloupí (4)

-    Někteří kluci nejsou zas tak hloupí (5)

-    Kluci jsou super (6)

1 minuta času na rozhovory v jednotlivých skupinách, poté vytvoří živou sochu, kterou budou prezentovat všem (hloupé kvůli přítomným sloupům)

(některé skupiny jsou moc velké, velmi nevyvážené, nefunguje tedy ideálně)

10:05 Linie

-    Pohyb prostorem, potřesení rukou – představit se jménem

ggA Linien 826px 01

D vedoucí vytyčí linii „Hranigrenze“ (linii nalepit na podlahu)

CZ vedoucí vytyčí linii „Hranigrenze“

D, CZ účastníci se k nim postaví

Chodidlem se setkat s nohou partnera = vytvoří se dvojice

Oční kontakt, pohrávání si se vzdáleností, dolů, nahoru, neztratit oční kontakt

D řada se posune o jedno místo = změna partnera v páru

CZ řada se posune o jedno místo = změna partnera v páru

ggA Begrung Jugendliche 826px 01

10:20 Kartičky se jmény

-    Poslední vzniklé dvojice jsou k určeným místům, kde napíší svá jména

-    Karel a Nora ukazují na příkladu (Jmenuji se Nora, já Karel), vzájemně si vypíší kartičky se jmény, německou s červenou tečkou, českou s modrou tečkou

10:25 Procházka ve dvojicích

-    Cesta tam: D mluví, CZ poslouchá

-    Cesta zpět: CZ mluví, D naslouchá

-    Trvá déle, žáci si užívají svobody a ukazují větší část školy, než bylo plánováno/zadáno

10:45 Výměnný obchod

-    2 řady – CZ – D dvojice se spárují pomocí chodidel

-    Předměty jsou rozděleny vedoucími, kteří prochází s košíkem

-    Řady: žáci pojmenují předměty v jejich rodném jazyce a zopakují název v jazyce cizím. CZ řada se přemisťuje

ggA Tauschen Jugendliche 826px 01

-    Skrze „Farandole“ vytvoří kruh

-     Call & Response: Ahoj, Servus, díky danke, prosím bitte, jo ja, ne nein

-    Ukázková scéna, která znázorňuje elementárí průběh výměny

-    Každý se postaví ke stolu, na kterém leží předměty stejného typu, jaký si na začátku sám vybral

-    Seznámí se se spoluobchodníky

-    Kdo bude šéf? – za čarou u stolu, zástupci před čarou

-    Brzy budete obchodovat – jak: příklad

-    Posbírat 12 stejných předmětů

-    Společné sestavení seznamu názvů všech předmětů ležících na stole (čj+nj)

ggA Tauschhandel Jugendliche 826px 01

-    2. Kolo „hospodářská situace se změnila“ – nový šéf, nová nákupní strategie: 12 stejných předmětů, čas jsou peníze, první skupina vyhrává

11:30 výměna svačiny

-    na svém vlastním stole připraví jídlo pro ostatní, které si sami přinesli; smí si vyzvednout papírové talíře, brčka a ubrousky, vedoucí dodají nůž pro možnost krájení

-    podkreslení atmosféry hudbou

-    přemístí se ve směru hodinových ručiček a začnou jíst

-    a o stůl dál!

-    Volný výběr

12:00 Vlna

ggA Wolle Jugendliche 826px 01

-    Kruh

-    Pomocí „Farandole“ vytvoří dva kruhy

-    Hodíme vlou, chytíme, podržíme, hodíme dalšímu

-    Síť

-    Pohyb

-    Chůze (je těžké přimět skupinu se pohybovat)

-    Sloučení obou skupin

12:20 Reflexe v 6 diskuzních skupinách, v každé je 5 D a 5 CZ

-    Pozitivně hodnocené: procházka, svačina, výměnný obchod, píseň, vlna)

Negativně hodnocené: Linie, píseň, vlna

ggA Reflexcion 826px 01

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

Moment
05.-14.8.2022 v Řehlovicích a Drážďanech

Když máš naspěch, vydej se oklikou

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2022

Čojčlandská Konferenz 2022
28.-30.10. nebo 31.10.2022
v Trhanově

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2023!

Logos