Úvod

Během česko-německého projektu Čojč, Brýlen Rauš, kterého se zúčastnili vidomí i nevidomí / slabozrací česko-němečtí mladí lidé, jsme používali následující pomůcky, metody, hry a cvičení, které je možné použít i pro další práci se smíšenou skupinou vidomých a nevidomých / nevidomých a slabozrakých. 

Konkrétní hry a aktivity

POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK PROBÍHAJÍ AKTIVITY S MASKAMI NA SPANÍ

Uvádím pouze ty hry a aktivity, které jsme při projektu vyzkoušeli, případně poznámky k nim. Hodně her stačí jen mírně pozměnit, aby šly hrát s nevidomými. Gesta se nechají nahradit dotykem nebo zvukem. Pokud není uvedeno jinak mají hrající po dobu trvání hry na očích masky na spaní. Důležité je dostatečně popisovat vše, co je třeba - používaná gesta, pohyby, prostor apod. 

Orientace v prostoru

Aktivity na orientaci v prostoru umožnily senzibilizovat vidomé účastníky na na potřeby, které mají lidé se zrakovým postižením a pochopit jak mohou pomoci. Včas varovat před nerovnostmi na silnici, větvěmi, loužemi, reklamními stojkami, popisovat vizuální vjemy okolí apod. Ve známém prostředí může vést nevidomý vidomého. 

První seznámení s prostorem

Forma: lidský řetěz

Cíl: poznávání prostoru

Každý zúčastněný položí pravou ruku na rameno osoby před sebou. Jeden skupinu vede, další dva lidé dávají pozor na zúčastněné v řetězu. Poznámka BR: Řetěz má tendenci se na konci rozvolňovat. Pokud se první překážce vyhne, konec řetězu by bez pomoci pravděpodobně narazil do stěny. 

Poznámka BR: Pro naše účely jsme chtěli umožnit vidomým účastníkům, aby se dostali do zkušebny aniž by viděli cestu a měli tak možnost lépe vnímat možné nesnáze při pomoci nevidomým / slabozrakých zúčestněným. 

Poznámka: Nevidomí/slabozrací se především potřebují v novém prostoru zorientovat. Trasu nestačí projít jen jednou, ale několikrát (nejlépe individuálně s asistentem). Dobré je upozorňovat na orientační body jako koš před dveřmi, stůl, apod. podle kterých si lidé mohou místo lépe zapamatovat. 

Vedení ve dvou za rámě 

Forma: Procházka ve dvojicích S MASKOU A BEZ MASKY / vidomý a nevidomý

Cíl: orientace v prostoru

Zúčastnění vytvoří dvojice. Jedna osoba vidí /zná prostor, druhá ne/ má masku. Klasické vedení nabídnutí rámě. Vedoucí ve dvojici upozorňuje včas a v klidu na blížící se překážky nebo nerovnosti (schody, reklamní stojky, obrubníky, větve apod.) a popisuje zajímavé věci - jak vypadá náměstí, detaily fasády, pozoruhodnosti apod. 

Vedení ve dvou dotykem ruky 

Forma: Procházka ve dvojicích - S MASKOU A BEZ MASKY / vidomý a nevidomý

Cíl: orientace v prostoru

Varianta předchozího s jiným uchopením. Vedený/á položí svou dlaň na hřbet ruky vodící osoby. Nejprve vyzkoušíme ve zkušebně / v malém prostoru, než zúčastnění získají jistotu. Vodící určuje skrze ruku tempo chůze, zastavení, směr, zvednutím, nebo snížením pomáhá vyhnout se případným překážkám. Před překážkou je dobré zpomalit, nebo zastavit, aby vedená osoba měla možnost překážku předvídat. 

Poznámka: Umožňuje vedení beze slov. Vedená osoba se může soustředit na zvuky a vjemy z okolí. 

Blind dinner

Forma: večeře

Cíl: vyzkoušení si na vlastní kůži

Vedoucí zavedou skupinu do jídelny v hadu za sebou. 2 vedoucí a 2 asistenti pomáhají lidem popisovat jídlo a nandavat na talíře. Výsledný talíř můžete popsat jako hodinové ručičky - na trojce máš maso, na devítce rýži na dvanáctce salát apod. 

Aktivity pro rozdělení skupin

Lahvové pexeso v prostoru (varianta pexesa pro uši)

Forma: Prostor

Cíl: Vytvoření dvojic

Pomůcky. 20 lahví od piva s náplní (10 a 10 párů)

Zúčastnění vytvoří kruh. Vedoucí rozdá lahve. Zúčastnění mají za úkol najít svou dvojici. Náplň může být rýže, mince, dřívka, hřebíky, sklo, kamínky, kmín apod. 

Poznámka BR: Hlasité náplně přehlušily ty tiché. Některé zvuky byly příliš podobné - dobré vyzkoušet předem. 

Koření

Forma: Prostor

Cíl: Vytvoření skupin

Pomůcky: Skleničky s kořením (paprika, kmín, fenykl, oregano apod.) 

Rozdat skleničky. Stejné skupiny mají za úkol se najít. Skleničky jsou připravené podle toho, kolik členů ve skupině potřebujeme (pro vytvoření 3-členných skupin každé koření ve třech skleničkách atd.)

Seznamovací aktivity

Jméno Jméno

Forma: Kruh

Cíl: Učení se jmen

Hrající stojí v kruhu. Dvojí tlesk do stehen, dvojí tlesk do dlaní. Důležitý je pravidelný rytmus, nezrychlovat. Nejdřív se ve skupině etabluje rytmus, pak při tlesku do stehen vlastní jméno, při tlesku do rukou jméno toho, komu impuls hrající posílá. 

Poznámka BR: Lidé se nekoncentrují na vizuální podobu, ale na hlasový projev hrajících. 

Jméno + zvuk

Forma: Kruh

Cíl: Učení se jmen

Každý po kruhu řekne své jméno a udělá zvuk, ostatní zopakují. První hrající řekne něčí jméno, osoba udělá svůj zvuk, zaujme její místo. Jmenovaný/á jde do kruhu a pokračuje dalším jménem. 

Sociometrie (řadová)

Forma: Prostor - Linie

Cíl: Seznámení, oťukání se

Vedoucí vyzve účastníky, aby se seřadili podle výšky, data narození, evtl. velikosti nohy, abecedně podle křestního jména apod. Důležité je upozornit, aby zúčastnění nemluvili, případně řekli jen to co je předmětem řazení - “datum narození”, “jméno” apod. 

Poznámka BR: Zúčastnění se musí navzájem dotýkat, aby našli svou pozici v řadě. Pro nevidomé tak vzniká možnost nenásilnou cestou poznat ostatní hmatem - jakou jsou vysocí, oblečení apod. 

Blind speed date (variatnta Speed datingu)

Forma: Vnitřní a vnější kruh

Cíl: Seznámení

Na začátku jsme poslali po kruhu dezinfekci na ruce, aby zúčastněným nevadil dotyk špinavými rukami obličeje. Rozpočítali jsme skupinu na první druhý. První vytvořili vnitřní kruh, druzí vnější. 1min 30s mluví jen lidé z vnitřního kruhu, poté 1min 30s lidé z vnějšího kruhu. Vedoucí hlídá čas. Obsah: 1 jméno, 2 vzhled, 3 pár slov o sobě. Poté jsme zúčastněné vyzvali k tomu, aby dali osobě naproti ruce na paže, na krk, hlavu, nos, uši - pro přibližnou představu vzhledu člověka naproti, se kterým se setkali. 

Najdi souseda

Forma: Kruh / prostor

Cíl: Seznámení podle vzhledu

Na začátku kruh. Jeden po druhém popíše svůj vzhled - např.: “jsem hodně vysoká, mám pletený svetr s velkým knoflíkem, na pravé ruce mám prsten ve tvaru hada apod.). Vedoucí vyzve zúčastněné k tomu, aby si zapamatovali vzhled zejména osob před a po nich. Poté co se všichni popíší se zúčastnění rozejdou do prostoru a mají za úkol beze slov znovu najít své sousedy a vytvořit původní kruh. 

Poznámka: Je dobré upozornit na to, aby lidé popisovali to, co ostatní mohou nahmatat a nebude jim to vadit (např. nepopisovat tvar brýlí, pokud nechcete, aby vám ostatní na brýle sahali).

Impulzové hry

Heja (Varianta Heja s tleskáním místo gesta)

Forma: Kruh

Cíl: Napojení na skupinu

Hrající stojí v kruhu, kolena mírně pokrčená, těžiště ve středu. Po kruhu se posílá impuls, který vychází z těžiště doprovázený hlasem. Vedoucí začíná s impulsem heja a pak postupně přidává další možnosti. Při každém zavedení nového pohybu nejdřív vyzkouší se skupinou, případně upraví. Místo gesta rukou při posílání impulsu heja hrající tleskne směrem k následujícímu. Hot down - změna směru (koleno nahoru, lokty směrem dolů proti kolenu), tagadá (všichni jdou dva kroky do kruhu a řeknou čin čin přitom dvakrát lusknou). Hají přeskočí následujícího. Pro poslání impulsu přes kruh místo tlesku s pohledem tlesk a jméno. 

Deset (varianta 7Up)

Forma: Kruh

Cíl: Napojení na skupinu, čísla v jiném jazyce

Každý po kruhu řekne jedno číslo od 1 do 10. Impuls se předává dotykem dlaně doprostřed zad souseda napravo nebo nalevo. Číslo 10 se předává dotykem nohou lýtka sousedícího. Když někdo udělá chybu (špatné číslo, předá desátý impuls rukou místo nohy apod., začíná se zase od jedničky od chybující osoby). 

Poznámka: Je možné hrát i na vypadávání. Případně na vypadnutí prvních pěti. 

Poznámka BR: V naší česko-německé skupině jsme střídali české a německé počítání. 

Rozehřívací hry

Honěná s míčem

Forma: V prostoru

Cíl: Zahřátí, napojení na skupinu

Pomůcky: Goalball

Dva lidé mají na začátku babu. Chytá se dotykem míč-rameno (ne hození). Chytající musí míč držet. Ten co má míč nesmí chodit. Dvojice si posílá míč po zemi. Chycení se přidávají k chytajícím. Hraje se do té doby, než se všichni pochytají. 

Tanec

Forma: Vnitřní a vnější kruh, elementární animace

Cíl: Zahřátí

Pomůcky: Hudba

Vedoucí říká co se bude dělat, skupina najednou provede. Nejprve zadání a překlad, pak teprv “teď”. Např: Vnitřní kruh Krok sun krok doprava, vnější doleva. Dřep a skok. Křížit. K sobě, od sebe. Na druhou stranu apod..

Poznámka BR: Jedna z mála aktivit, která umožňuje rychlé pohyby. 

High high low low

Forma: Kruh, elementární animace

Cíl: Zahřátí

Při zavedení každého gesta vedoucí popíše pohyb s ním spojený. Skupina má za úkol reagovat vždy protikladem. Gesta:  “High high” vysokým hlasem ruce nahoru - “Low low hlubokým hlasem ruce dolů. “Wenga wenga” ruce vlna do levé strany - “whoop whoop” plus dvojí kruhový pohyb před tělem. Dvakrát plácnutí do stehen - dvakrát tlesk.  

Houby

Forma: Prostor

Cíl: Rozehřátí, uvolnění atmosféry, jména

Zúčastnění se rovnoměrně rozmístí po prostoru. Vedoucí vyzvou, aby si zúčastnění vybrali v duchu jednu osobu, která bude jejich “houbou”. Po odstartování hry každý stále opakuje své jméno. Cíl je ze slyšeného najít svou “houbu” a tu třikrát oběhli (to je ztížené tím, že houba se také pohybuje). Jakmile se to podaří, zavolá zúčastněný “Juchú” a začne skákat na místě, přitom stále opakuje své jméno, aby ostatní stále měli možnost své “houby” najít. Konec může být buď jakmile první najde svou houbu, nebo jakmile ji najde poslední. 

Poznámka: Nabízí se hrát hru víckrát za sebou. Ze zkušenosti je při druhém kole ještě víc zábavy - všichni už vědí, co přijde. Více kol vede také k dobré pohybové rozcvičce.  

Molekuly

Forma: Prostor

Cíl: Rozehřátí, čísla a části těla v cizím jazyce

Zúčastnění jsou rovnoměrně rozmístěni po prostoru. Vedoucí řekne číslo a část těla, například “čtyři lokty” - zúčastnění mají za úkol spojit s ostatními dohromady 4 lokty. Kdo zůstane navíc dává další povel.

Improvizační hry

Moje pravé místo je volné (varianta Mein rechter rechter Platz ist frei)

Forma: Kruh

Cíl: Opakování jmen, zábava

První hrající “moje pravé místo je volné a přeji si (jméno) jako (zvíře). Luská rukou v mezeře, kam má jmenovaný dorazit. Následuje hráč nalevo vedle nově vzniklé mezery po jmenovaném. Jmenovaný vytváří zvíře pohybem i zvukem. 

Jsem beru

Forma: Kruh, BEZ MASEK

Cíl: Napojení na skupinu, zábava.

Hrající stojí v kruhu. První hráč nabíhá do středu, zaujme nějakou pózu a pojmenuje se. Nabíhá druhý hráč, a zapojí se do obrazu. Dtto třetí hráč. První hráč slovy Beru ... odvolá sebe a jednoho z dalších hráčů, ten následně začíná další kolo. V dalším kole se zbývající pojmenovává jen podstatným jménem např.: “Jsem zastavené hodinky” -> “Jsem hodinky”.

Poznámka: Při rozběhnutí hry je dobré hrající vyzvat, aby třetí hráč vytvářel pointu. Případně předmět - problém - řešení. 

Poznámka BR: Hráli jsme bez masek. Díky velkému podílu verbální složky se bez ostychu zapojovali i nevidomí / slabozrací. Vedoucí občas komentuje pozici - například “leží na zemi”, “má spíš negativní výraz v tváři” apod. 

Rádio

Forma: Malé skupiny

Cíl: Osvojení slovní zásoby

Podkladem je jazykový materiál z předchozí aktivity. V našem případě věty a obraty ze čtyř tematických okruhů (snídaně, v šatně, pauza a zdraví). Tyto nasbírané věty mají být kreativně využity. Zúčastnění vytvoří skupiny po 3-4. Úkol je z těchto vět vytvořit mini rozhlasovou hru - dialogy a zvuky. Vedoucí vyzve zúčastněné k využití předmětů k vytváření zvuků. 10 min čas na tvorbu a zkoušku. Vedoucí jsou připraveni pomoci v případě, že mají zúčastnění otázky. Následně skupiny jedna po druhé pro ostatní svou rozhlasovou hru zahraje. 

Poznámka: Aktivita se dá mnohostranně nasadit do programu. Nabízí se zejména tam, kde je třeba předchozí jazykový materiál ještě jednou osvěžit a esteticky zpracovat. Buď přímo po jazykové aktivitě, nebo navázat následující den. 

Tematické aktivity

Projekce videa s komentářem

Forma: Dvě skupiny v prostoru

Česká skupina u české vedoucí, německá skupina u německého vedoucího. Skupiny pokud možno co nejdál od sebe, aby se nerušily. Pustili jsme video Sendung mit der Maus o brýlích celkem dvakrát. Nejprve jen tón / česká skupina překlad, pak s komentářem co je vidět.

Nikdy nepochopím lidi, kteří (varianty 2 pravdy 1 lež)

Forma: Prostor

Cíl: rozvinutí tématu

Pomůcky: Zápalky (pro každého ze skupiny 3)

Každý si připraví 3 výpovědi, 2 které mu vadí, jednu, kterou sám dělá. Každý hrající si vezme 3 zápalky jako životy. Když se v prostoru dva setkají, řeknou si navzájem své tři výpovědi. Pokud druhý pozná, kterou věc první sám dělá, získá jeden z jeho životů (sirek). 

Rituály

Ranní rozcvička

Forma: Kruh

Cíl: protažení, společný začátek dne

Zúčastnění stojí v kruhu. Všechny cviky jsou přesně verbálně popsány. Každý den jsou cviky stejné - to umožňuje postupně stále méně popisovat a nechat zúčastněné soustředit se sami na sebe. 

Poznámka: Stejně jako ostatní aktivity je dobré rozcvičku vyzkoušet předem a pozorovat, které verbální pokyny fungují a které mohou být matoucí. 

Velká Runda

Forma: Kruh

Cíl: příležitost ke sdělení informací v rámci skupiny

V našem případě vždy po rozcvičce. Vedoucí vyzve zúčastněné zda mají něco do velké rundy, případně sdělí organizační informace k danému dni, nebo jiné drobnosti. 

Pošta do pouzder na brýle

Forma: Dopis

Pomůcky: Jména, krabička, pouzdra na brýle pro každého účastníka

Cíl: Skupinová dynamika.

Zúčastnění se sejdou v kruhu. Každý si postupně z krabičky vylosuje jméno toho, komu tento večer napíše krátký vzkaz. Vedoucí připraví malé papírky a tužky a vyzve zúčastněné, aby napsali krátký pozitivní vzkaz osobě, kterou si vylosovali. Vidomí i nevidomí zúčastnění jsou vyzváni k tomu, aby aktivně vyhledali pomoc při psaní / aktivně pomáhali psát. 

Poznámka: Pokud si zúčastněný vylosuje sebe, lístek vymění. Aktivita vede k příjemné atmosféře ve skupině. Bylo by možné pracovat i s brailovým písmem - vyvěsit abecedu, všichni tečkují. 

Pomůcky

Masky na spaní 

Jako základní pomůcku jsme používali masky na spaní. Všichni tak měli rovné podmínky a nám jako vedoucím to umožnilo dávat jednotné pokyny. S maskami jsme strávili v průběhu dne celkem přibližně 1-3 hodiny. 

Poznámka: Může také pomoct sjednotit skupinu s různými stupni zrakového postižení. 

Míč

Ozvučený goalball s rolničkami. Umožňuje aktivity v kruhu i v prostoru. Díky rolničkám jsou zúčastnění schopni přesně lokalizovat míč v prostoru. 

Kořenky

Na rozdělení do skupin. Počet skleniček jako počet členů skupiny. Náplň pro 16 člennou skupinu např.: 4x paprika, 4x kmín, 4x fenykl, 4x oregano. 

Pexeso pro uši z pivních láhví

Basa piv s různými zvukově rozlišnými náplněmi - vždy pár, např: 2x hřebíky, 2x rýže, 2x kancelářské sponky, 2x střepy apod.. 

Lano

Na začátku jsme pro vytvoření kruhu používali lano, aby byli zúčastnění snadno propojeni se zbytkem skupiny a přes pohybem lana cítili zbytek skupiny. Brzy se lano ukázalo jako nepotřebné a kruh jsme tvořili s dlaněmi na ramenou sousedících. 

Pořádek

Dbali jsme na to, aby každá věc měla své místo a aby v prostoru nebyly překážky. Pro vidomé jsme během projektu vyznačili přesná místa pro kancelářské potřeby (papíry, fixy, nůžky, popsané papíry,  apod.), občerstvení (nápoje, sklenice, snack apod.) a osobní věci (lahve, poznámkové bloky..)

Poznámka BR: Vznikla příjemná atmosféra, ve které se dobře pracovalo. Zúčastnění respektovali kam si ostatní položili boty, bundy apod.)

Vodící linie 

Nalepili jsme na zem v ubytovně lepenky, na trasy, které jsme potřebovali. Vchod - záchod - šatna - zkušebna - jídelna - pokoje. Poznámka BR: Použili jsme papírovou lepenku, vhodnější by bylo pod lepenku dát šňůru, aby ji bylo možné snáz najít. Lepenka byla cítit v ponožkách, ale už ne v botech, nebo bílou holí.  

Informace

Osvědčilo se nám zúčastněným předem poslat odkaz na tento Manuál pomoci nevidomých P. Hošové, M. Hůrkové a M. Michálka, nakladatelství Okamžik, který předem zodpovídá základní otázky pro kontakt vidomých a nevidomých / slabozrakých: https://www.knihovnahod.cz/pdf/manual-pomoci-nevidomym.pdf 

Komunikační gesta

Následující gesta jsme používali denně. Byla natolik zautomatizovaná, že lidé nemuseli přemýšlet o tom, jestli následující osoba vidí nebo ne. 

Luskání - tam kde je volné místo v kruhu, kam má příchozí dorazit

Dvojí tlesknutí - pro překlad (lze použít jak jazykově, tak zrakově)

Dotyk ramene následujícího v kruhu - domluvil/a jsem, jsi na řadě

Divadelní představení

Během divadelního představení jsme nechali diváky částečně zažít to, co jsme zažívali během projektu. Každý dostal masku na spaní, se kterou strávil téměř celé představení. Do prostoru vstupovali v hadu a byli po jednom zúčastněnými usazeni na místa. Během představení jsme pracovali zejména se zvukem, hudbou, zpěvěm. Divákovu fantazii jsme ale probouzeli také vůněmi / zápachy (vařená vejce apod.), které mohou doplnit konkrétní scénu abstraktním vjemem. Pracovali jsme také s hmatovými podněty (sprej, kožich, větvička apod.), které mohou navodit například pocit přítomnosti zvířete apod. Podobně jako u loutkového divadla bylo v tomto formátu možné popisovat věci, které jsou těžko proveditelné, nebo nemožné (trojité salto apod.), vytvářet prostředí pomocí zvuků (les), nebo komentáři vytvářet prostředí, nebo scénografii (sedí na lavičce, prochází paní s igelitkou). V projektu Brýlen Rauš seděli diváci uprostřed a performující se pohybovali kolem a mezi diváky. 

Závěrem

Pro naprostou většinu byly aktivity s “klapami” přínosem a oceňovali, že si mohli vyzkoušet vžít se do kůže nevidomých. Pro některé účatníky/ce byl čas s klapkami náročný. Celkově byl zážitek na projektu silný jak pro zúčastněné tak pro vedoucí. Příjemné bylo, že na handicap se v pozitivním smyslu často mohlo zapomenout, protože skupina dobře fungovala dohromady a vzájemná pomoc byla samozřejmá. Díky tomu nebyl handikep hlavním tématem a bylo možné se společně věnovat dalším tématům projektu. 

Přílohy

Fotografie k projektu: 

Články o projektu: 

pdfPressespiegel Brýlen Rauš 20191.49 MB

Zkratky: 

BR = Brýlen Rauš

BR poznámky - jen když specificky k projektu

Zpracovala: Linda Straub (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

Moment
05.-14.8.2022 v Řehlovicích a Drážďanech

Když máš naspěch, vydej se oklikou

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2022

Čojčlandská Konferenz 2022
28.-30.10. nebo 31.10.2022
v Trhanově

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2023!

Logos